Spisovná a nespisovná čeština - já mám, kdo má; pracovní listy, tabulky

Předmět:
Počet stran:
17
Velikost: 2 MB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
3. 1. 2023
Cena:
30 Kč vč. DPH
Sdílet:

Typ materiálu:

o  Materiál se zaměřuje na problematiku spisovné a nespisovné češtiny se zaměřením na argot, profesní mluvu a slang. Materiál obsahuje pracovní listy, texty, tabulky se slovíčky a hru já mám, kdo má. Materiál je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ. Aktivity lze zapojit do celé hodiny.

Jak s materiálem pracovat:

o  Materiál obsahuje různé úkoly, je na vás, jak je do hodiny zapojíte. Doporučuji tento postup: rozdejte žákům pracovní list věnující se spisovné češtině. Nechte jim čas na vyplnění prvního cvičení, kde zakreslují, kde se spisovná čeština má používat. Následně společně vyplňte otázky: Jak bychom charakterizovali spisovnou češtinu a kde je takováto čeština „zapisována“? – nechte žáky samotné, aby na to přišli. Následně se věnujte spojovačce o neutrální, hovorové a knižní češtině. Opět pomáhejte žákům, aby na charakteristiku přišli sami.

o  V druhé části jim rozdejte dlouhý text (cvičení jedna). Text si přečtou a zaznačí nespisovné výrazy (dejte jim čas). Nespisovné výrazy jsou následně zapisovány na tabuli. U nespisovných výrazů si řekněte, co znamenají. Následuje podobné cvičení jako na začátku hodiny, akorát s nespisovnou variantou – žáci do pracovního listu zaznamenávají, kde se s nespisovnou češtinou můžeme a nemůžeme setkat – následně vymyslí charakteristiku.

o  Následuje práce s třemi vybranými nespisovnými vrstvami – slangem, profesní mluvou a argotem. Každému žákovi rozdejte tři textíky, v nichž jsou dané výrazy zaznamenané. Zkuste nechat na nich, zdali přijdou na to, co to vlastně argot, slang a profesní mluva znamená. Následně si vysvětlete jednotlivé výrazy, zmiňte další příklady apod.

o  V rámci opakování a obohacení o další informace obsahuje materiál tři tabulky věnující se argotu, slangu a profesní mluvě – zde žáci pracují se slovíčky, uvádějí jejich spisovné varianty apod. – možno pracovat ve dvojici či samostatně.

o  Na závěr jsem vložila aktivitu já mám, kdo má? – rozdejte žákům kartičky (je jich celkem 26) a začněte kartičkou – já mám: klepeta, kdo má: medinu? – úkolem žáků bude popsat slovíčko tak, aby ho dotyčný člověk pochopil a mohl prohlásit, že ho má u sebe, příklad: já mám klepeta, kdo má výraz ze studentského slangu, který označuje lékařskou školu/fakultu? apod. – takhle pokračujeme až do konce (dostaneme se opět ke klepetům).

Cíl materiálu:

o  Materiál si klade za cíl seznámit žáky se spisovným jazykem a nespisovnými vrstvami češtiny – argotem, slangem a profesní mluvou. Cílem je ukázat žákům různorodost našeho jazyka. 

Obsahuje správné řešení z tabulek.

Další produkty od autora U Kantorky

233845
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál se skládá z 30 kartiček, které učitel předčítá žákům. Podle kartiček zjistíme, jak dobře se žáci ve třídě znají
26.00 Kč
311411
Český jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Postřehovky
Typ materiálu: o Materiál se zaměřuje na drama (divadelní hru). Obsahuje různorodé materiály, jako jsou kartičky s
26.00 Kč
235377
Český jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál se skládá ze dvou částí – čtyř tabulek, do které budou žáci přiřazovat správné kartičky s vybranými slovními
25.00 Kč
233850
Český jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Typ materiálu: o Materiál se zaměřuje na slovní zásobu českého jazyka, konkrétně na archaismy, historismy a neologismy
30.00 Kč
Spisovná a nespisovná čeština - já mám, kdo má; pracovní listy, tabulky Spisovná a nespisovná čeština - já mám, kdo má; pracovní listy, tabulky
Typ materiálu: o  Materiál se zaměřuje na problematiku spisovné a nespisovné češtiny se zaměřením na argot, profesní mluvu a slang. Materiál obsahuje pracovní listy, texty, tabulky se slovíčky a hru já mám, kdo má. Materiál je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ. Aktivity lze zapojit do celé hodiny. Jak s materiálem pracovat: o  Materiál obsahuje různé úkoly, je na vás, jak je do hodiny zapojíte. Doporučuji tento postup: rozdejte žákům pracovní list věnující se spisovné češtině. Nechte jim čas na vyplnění prvního cvičení, kde zakreslují, kde se spisovná čeština má používat. Následně společně vyplňte otázky: Jak bychom charakterizovali spisovnou češtinu a kde je takováto čeština „zapisována“? – nechte žáky samotné, aby na to přišli. Následně se věnujte spojovačce o neutrální, hovorové a knižní češtině. Opět pomáhejte žákům, aby na charakteristiku přišli sami. o  V druhé části jim rozdejte dlouhý text (cvičení jedna). Text si přečtou a zaznačí nespisovné výrazy (dejte jim čas). Nespisovné výrazy jsou následně zapisovány na tabuli. U nespisovných výrazů si řekněte, co znamenají. Následuje podobné cvičení jako na začátku hodiny, akorát s nespisovnou variantou – žáci do pracovního listu zaznamenávají, kde se s nespisovnou češtinou můžeme a nemůžeme setkat – následně vymyslí charakteristiku. o  Následuje práce s třemi vybranými nespisovnými vrstvami – slangem, profesní mluvou a argotem. Každému žákovi rozdejte tři textíky, v nichž jsou dané výrazy zaznamenané. Zkuste nechat na nich, zdali přijdou na to, co to vlastně argot, slang a profesní mluva znamená. Následně si vysvětlete jednotlivé výrazy, zmiňte další příklady apod. o  V rámci opakování a obohacení o další informace obsahuje materiál tři tabulky věnující se argotu, slangu a profesní mluvě – zde žáci pracují se slovíčky, uvádějí jejich spisovné varianty apod. – možno pracovat ve dvojici či samostatně. o  Na závěr jsem vložila aktivitu já mám, kdo má? – rozdejte žákům kartičky (je jich celkem 26) a začněte kartičkou – já mám: klepeta, kdo má: medinu? – úkolem žáků bude popsat slovíčko tak, aby ho dotyčný člověk pochopil a mohl prohlásit, že ho má u sebe, příklad: já mám klepeta, kdo má výraz ze studentského slangu, který označuje lékařskou školu/fakultu? apod. – takhle pokračujeme až do konce (dostaneme se opět ke klepetům). Cíl materiálu: o  Materiál si klade za cíl seznámit žáky se spisovným jazykem a nespisovnými vrstvami češtiny – argotem, slangem a profesní mluvou. Cílem je ukázat žákům různorodost našeho jazyka.  Obsahuje správné řešení z tabulek.
UUCZ-232994
Český jazyk>Já mám, kdo má>Pracovní listy>ZŠ – 2. STUPEŇ
30.00