VÁNOČNÍ ČAS V PRANOSTIKÁCH A OBYČEJÍCH

Ročník:
3., 4., 5.
Kategorie:
Počet stran:
5
Velikost: 377.21 KB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
3. 1. 2022
Cena:
29 Kč vč. DPH
Sdílet:

Pracovní listy jsou určeny pro jednotlivce, pro aplikaci vědomostí o vánočních zvycích a obyčejích,
o pranostikách, dále k 
vyjmenování vánočních symbolů a obyčejů, které doma žáci uplatňují a na příkladech z vlastního života a života blízkých budou porovnávat minulost a současnost Vánoc.

Přínosem této práce je zopakovat a prohloubit zábavnou formou vědomosti týkající se vánočních symbolů i zvyků na příkladech z vlastního života a života blízkých, též orientace ve známějších i méně známých pranostikách.

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

2689
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech po B Přínosem této práce je upevnění rozlišování významu
25.00 Kč
2688
Český jazyk - čtení
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Přínosem této
25.00 Kč
2687
Prvouka
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků - žák vybere k danému obrázku vždy jedno
25.00 Kč
3001
Český jazyk - literatura
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností žáci si tichým
25.00 Kč
VÁNOČNÍ ČAS V PRANOSTIKÁCH A OBYČEJÍCH VÁNOČNÍ ČAS V PRANOSTIKÁCH A OBYČEJÍCH
Pracovní listy jsou určeny pro jednotlivce, pro aplikaci vědomostí o vánočních zvycích a obyčejích, o pranostikách, dále k vyjmenování vánočních symbolů a obyčejů, které doma žáci uplatňují a na příkladech z vlastního života a života blízkých budou porovnávat minulost a současnost Vánoc. Přínosem této práce je zopakovat a prohloubit zábavnou formou vědomosti týkající se vánočních symbolů i zvyků na příkladech z vlastního života a života blízkých, též orientace ve známějších i méně známých pranostikách.
UUCZ-12408
Český jazyk>Český jazyk - čtení>Pracovní listy>3.>4.>5.
29.00