Česká kultura a společnost v druhé polovině 19. století

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
2
Velikost: 277.44 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
4. 1. 2024
Sdílet:

Pracovní list s vynechanými informaci tématu Kultura v druhé polovině 19. století (Božena, Němcová, Národní divadlo,...). Žáci vyhledávají na internetu chybějící informace. Součástí je i práce s vyhledávačem Google Lens - Kdo nebo co je na obrázku. Kartičky se jmény v malé tabulce si žáci rozstříhají a poté nalepí pod správný obrázek.

Součástí souboru je i řešení.

Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ.

Materiál rozvíjí dle RVP:

  • ČJS-5-3-02 využívá knihovny, sbírky muzeí a galerie jako informační zdroje pro pochopení minulosti
  • ČJS-5-3-03p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
  • ČJS-5-3-03p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji
  • I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu
  • I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi

Klíčové kompetence:

  • Kompetence občanské – respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
  • Kompetence digitální – získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
  • Kompetence digitální – využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

Další produkty od autora Magdalena Weinerová

404558
Anglický jazyk
4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál obsahuje soubor sedmi plakátků s ikonami počasí na mapě Spojeného království s vybranými městy, dále sadu 14
35.00 Kč
443713
Anglický jazyk
3., 4., 5., 6.
Pracovní listy
Soubor devíti aktivit pro seznámení s vánoční slovní zásobou (25 slov). Při splnění všech aktivit žákům vznikne vánoční
39.00 Kč
433808
Český jazyk - gramatika
3., 4., 5.
Didaktické hry
Soubor se skládá se 48 kartiček vyjmenovaných slov, slov příbuzných, obtížnější slov či slov pro žáky méně známých. Lze
35.00 Kč
538176
Vlastivěda
5.
Pracovní listy
Pracovní list s vynechanými informacemi k tématu Hospodářský rozvoj českých zemí v 19. století. Jedná se o století páry
25.00 Kč
Česká kultura a společnost v druhé polovině 19. století Česká kultura a společnost v druhé polovině 19. století
Pracovní list s vynechanými informaci tématu Kultura v druhé polovině 19. století (Božena, Němcová, Národní divadlo,...). Žáci vyhledávají na internetu chybějící informace. Součástí je i práce s vyhledávačem Google Lens - Kdo nebo co je na obrázku. Kartičky se jmény v malé tabulce si žáci rozstříhají a poté nalepí pod správný obrázek. Součástí souboru je i řešení. Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Materiál rozvíjí dle RVP: ČJS-5-3-02 využívá knihovny, sbírky muzeí a galerie jako informační zdroje pro pochopení minulosti ČJS-5-3-03p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách ČJS-5-3-03p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi Klíčové kompetence: Kompetence občanské – respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit Kompetence digitální – získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu Kompetence digitální – využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce
UUCZ-371612
Dějepis>Vlastivěda>Pracovní listy>5.>7.>8.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ
25.00