Obrázkové čtení - Začátek školního roku / Histoire imagée - La Rentrée

Kategorie:
Téma:
Počet stran:
3
Velikost: 4.2 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
15. 9. 2023
Sdílet:

Materiál obsahuje 3 strany A4 (+ stranu s poděkováním a tipy na práci s materiálem). Text s obrázky o prvním dni ve škole, obrázkový slovníček a klíč se slovíčky ve správném tvaru, pokud by žáci/studenti slovíčka měli při čtení i správně zapisovat.

Text je gramaticky jednoduchý.

Procvičíte čtení v cizím jazyce tematickou slovní zásobu.

 

Doplňující hra na procvičení "J'ai... Qui a...?":

J'ai... Qui a...? La Rentrée - Cizí jazyky | UčiteléUčitelům.cz (uciteleucitelum.cz)

Dostupný i v AJ:

Back to school - reading with pictures / Zpátky do školy - čtení s obrázky - Anglický jazyk | UčiteléUčitelům.cz (uciteleucitelum.cz)

 

Tipy na práci s materiálem:

•Materiál je připravený (ideálně) k barevnému tisku a následnému zalaminování. I černobíle vytištěný je však použitelný k práci, obrázky jdou dobře rozeznat, pokud není příliš malý formát.

•Slovníček se může i nastříhat a použít k aktivitě jako přiřazování slovíčka k obrázku apod. Text můžou žáci sdílet ve dvojicích.

•Před seznámením se se slovíčky je dobré udělat brainstorming - co se jim vybaví, když se řekne „konec letních prázdnin“, „září“? Kolik slovíček již k tématu jsou schopni vyjmenovat ve francouzštině a ty zapsat třeba na tabuli. Poté je možné projít slovníček s obrázky a podívat se, kolik slovíček z předlohy dali žáci během brainstormingu sami dohromady.

•Při následující hodině můžete žákům dát k rychlému zopakování znovu přečíst text s obrázky nebo dát přiřadit rozstříhaná slovíčka k obrázkům. Lze rozstříhat všechno zvlášť nebo třeba nechat celý sloupec papíru se slovíčky a přiřazovat k nim nastříhané obrázky či naopak - k nerozstříhaným obrázkům ve sloupci nechat přiřazovat nastříhaná slovíčka. Minimalizuje se tak riziko poztrácení nastříhaných kartiček, když bude nastříhaný jen jeden sloupeček.

•Další variantou je vytisknout celý text se zvýrazněnými slovíčky a dát k dispozici nastříhané obrázky, aby děti nahradily zvýrazněná slovíčka v textu obrázkem. Vytvoří tak obrázkové čtení oni sami.

•Samozřejmě lze začít čtením textu a až poté procházet slovíčka, či je zapisovat v průběhu čtení. Možností práce s obrázkovým čtením je více a vše záleží na Vás, Vašich žácích, jejich úrovni zapojení a počtu, zvyklostem a také náladě 🙂

•Příběh může sloužit dětem i k inspiraci – s pomocí slovíček můžou poskládat/vymyslet svůj vlastní text o prvním dni školy. 

Další produkty od autora Jana Valášková

475064
Anglický jazyk
3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Já mám, kdo má
Díky obrázkovému slovníčku a hře „Já mám… Kdo má…?“ zpestříte svou hodinu, uvedete Vaše žáky do tématu zima a procvičíte
35.00 Kč
310596
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Čtení s obrázky – Summer vacation Materiál obsahuje 3 strany A4 + stranu s poděkováním a tipy na práci s materiálem
35.00 Kč
386694
Anglický jazyk
5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Zpestřete hodinu a procvičte s Vašimi dětmi zajímavou formou čtení a slovní zásobu na téma PODZIM včetně zopakování
35.00 Kč
468194
Český jazyk
MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kdo má
Díky hře „Já mám… Kdo má…?“ zpestříte svou hodinu, uvedete Vaše žáky do tématu zima a procvičíte s nimi hravou formou
33.00 Kč
Obrázkové čtení - Začátek školního roku / Histoire imagée - La Rentrée Obrázkové čtení - Začátek školního roku / Histoire imagée - La Rentrée
Materiál obsahuje 3 strany A4 (+ stranu s poděkováním a tipy na práci s materiálem). Text s obrázky o prvním dni ve škole, obrázkový slovníček a klíč se slovíčky ve správném tvaru, pokud by žáci/studenti slovíčka měli při čtení i správně zapisovat. Text je gramaticky jednoduchý. Procvičíte čtení v cizím jazyce a tematickou slovní zásobu.   Doplňující hra na procvičení "J'ai... Qui a...?": J'ai... Qui a...? La Rentrée - Cizí jazyky | UčiteléUčitelům.cz (uciteleucitelum.cz) Dostupný i v AJ: Back to school - reading with pictures / Zpátky do školy - čtení s obrázky - Anglický jazyk | UčiteléUčitelům.cz (uciteleucitelum.cz)   Tipy na práci s materiálem: •Materiál je připravený (ideálně) k barevnému tisku a následnému zalaminování. I černobíle vytištěný je však použitelný k práci, obrázky jdou dobře rozeznat, pokud není příliš malý formát. •Slovníček se může i nastříhat a použít k aktivitě jako přiřazování slovíčka k obrázku apod. Text můžou žáci sdílet ve dvojicích. •Před seznámením se se slovíčky je dobré udělat brainstorming - co se jim vybaví, když se řekne „konec letních prázdnin“, „září“? Kolik slovíček již k tématu jsou schopni vyjmenovat ve francouzštině a ty zapsat třeba na tabuli. Poté je možné projít slovníček s obrázky a podívat se, kolik slovíček z předlohy dali žáci během brainstormingu sami dohromady. •Při následující hodině můžete žákům dát k rychlému zopakování znovu přečíst text s obrázky nebo dát přiřadit rozstříhaná slovíčka k obrázkům. Lze rozstříhat všechno zvlášť nebo třeba nechat celý sloupec papíru se slovíčky a přiřazovat k nim nastříhané obrázky či naopak - k nerozstříhaným obrázkům ve sloupci nechat přiřazovat nastříhaná slovíčka. Minimalizuje se tak riziko poztrácení nastříhaných kartiček, když bude nastříhaný jen jeden sloupeček. •Další variantou je vytisknout celý text se zvýrazněnými slovíčky a dát k dispozici nastříhané obrázky, aby děti nahradily zvýrazněná slovíčka v textu obrázkem. Vytvoří tak obrázkové čtení oni sami. •Samozřejmě lze začít čtením textu a až poté procházet slovíčka, či je zapisovat v průběhu čtení. Možností práce s obrázkovým čtením je více a vše záleží na Vás, Vašich žácích, jejich úrovni zapojení a počtu, zvyklostem a také náladě 🙂 •Příběh může sloužit dětem i k inspiraci – s pomocí slovíček můžou poskládat/vymyslet svůj vlastní text o prvním dni školy. 
UUCZ-366084
Francouzský jazyk>Pracovní listy>ZŠ – 2. STUPEŇ>Podzim
35.00