Objem jako obsah podstavy krát výška

Ročník:
7., 8., 9.
Počet stran:
7
Velikost: 13.87 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
2. 3. 2023
Sdílet:

Žák má spočítat objem tělesa, zamyslí se nad vzorečkem a zpravidla vynásobí všechna dostupná čísla. Tento materiál proto zaměřuji na postup výpočtu objemu jako podstava krát výška.

upozornění: slovní úlohy obsahují převody jednotek obsahu, délky a vyjadřování neznáme ze vzorce.

Obsah

  • připomenutí výpočtu obsahu na 8 rovinných útvarech,
  • 12 těles se zadanými rozměry pro výpočet objemu jako podstava · výška,
  • stejných 12 těles se zadanými obecnými rozměry - žáci vyvozují obecný vzorec,
  • 6 slovních úloh vytvořených pro využití vzorce obsah podstavy · výška,
  • vše s řešením pro učitele.

Způsob práce

  • aktivity vytvořené jako několik pracovních listů, možné i jako písemkové zadání,
  • u všech listů, vyjma slovních úloh, žákům listy nakopíruji, rozdám, nechám chvíli, třeba i skupinově řešit a vše společně zkontrolujeme,
  • u špičatých těles ilustruji, že objem je třetinou objemu hranolu,
  • u slovních úlohy mohou řešit skupinově/ve dvojici/ samostatně a své řešení prezentovat na tabuli pro ostatní.

Další produkty od autora Kateřina Šiková

274054
Matematika
5., 6., 7., 8.
Pracovní listy
Tímto materiálem se snažím předejít žákovskému tvrzení, že 0,3h = 30 minut, které občas zaslechnu. Věřím, že ilustrací
30.00 Kč
222658
Matematika
6., 7.
Pracovní listy
Jeden list A4 obsahuje 6 "řádků" čtyř různých způsobů zadání. Na každý den jeden + třeba jako počítání na víkend. Jeden
27.00 Kč
432655
Matematika
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Žáci hledají správný výpočet zápisu a·10^n. Materiál obsahuje dvě aktivity jednu jako běhací kartičky, druhou jako
30.00 Kč
220726
Matematika
1., 2., 3.
Pracovní listy
Procvičte s žáky počítání do 20 v podobě "symbolových" rovnic. Různé metody řešení a lehce gradované. Cíl žák sčítá a
27.00 Kč
Objem jako obsah podstavy krát výška Objem jako obsah podstavy krát výška
Žák má spočítat objem tělesa, zamyslí se nad vzorečkem a zpravidla vynásobí všechna dostupná čísla. Tento materiál proto zaměřuji na postup výpočtu objemu jako podstava krát výška. upozornění: slovní úlohy obsahují převody jednotek obsahu, délky a vyjadřování neznáme ze vzorce. Obsah připomenutí výpočtu obsahu na 8 rovinných útvarech, 12 těles se zadanými rozměry pro výpočet objemu jako podstava · výška, stejných 12 těles se zadanými obecnými rozměry - žáci vyvozují obecný vzorec, 6 slovních úloh vytvořených pro využití vzorce obsah podstavy · výška, vše s řešením pro učitele. Způsob práce aktivity vytvořené jako několik pracovních listů, možné i jako písemkové zadání, u všech listů, vyjma slovních úloh, žákům listy nakopíruji, rozdám, nechám chvíli, třeba i skupinově řešit a vše společně zkontrolujeme, u špičatých těles ilustruji, že objem je třetinou objemu hranolu, u slovních úlohy mohou řešit skupinově/ve dvojici/ samostatně a své řešení prezentovat na tabuli pro ostatní.
UUCZ-269663
Matematika>Matematika - geometrie>Pracovní listy>Testy a písemky>7.>8.>9.
30.00