JEŽÍŠKOVA HRAČKÁRNA – TEMATICKÁ VÁNOČNÍ PŘÍPRAVA

Počet stran:
25
Velikost: 1.3 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor JEŽÍŠKOVA HRAČKÁRNA - TEMATICKÁ VÁNOČNÍ PŘÍPRAVA, obsahuje náměty na VÁNOČNÍ aktivity s dětmi. POHYBOVÉ, SLOVNÍ, HUDEBNĚ-POHYBOVÉ, DIDAKTICKÉ, PAMĚŤOVÉ, TVŮRČÍ a jiné aktivity, které zařazujeme v rámci RANNÍ volné hry a ŘÍZENÝCH činností. INSPIRACE na VÁNOČNÍ BESÍDKU. 

Prostřednictvím nabízených aktivit navodíme ve třídě vánoční atmosféru spojenou s těšením a radostným očekáváním příchodu JEŽÍŠKA. Realizujeme činnosti a podporujeme v dětech radost a nadšení z nadcházejících vánočních svátků a díky různorodým hrám, které jsou motivovány JEŽÍŠKEM, ANDÍLKY, VÁNOČNÍ hvězdou, SNĚHOVÝMI vločkami, KAPŘÍKEM, vánočním STROMEČKEM a dalšími, prožíváme radostné očekávání společně s dětmi.

Rozvíjíme a podporujeme zájem o historii, české tradice a zvyky, rozvíjíme myšlení, paměť, pozornost, hrubou a jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, podporujeme společnou sounáležitost.

 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a společnost: 

  • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
  • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Dítě a svět: 

  • poznávání jiných kultur
  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Dítě a jeho psychika:

Sebepojetí, city, vůle

  • rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
  • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

podporujeme sociální a personální kompetence: projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost / napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 

Aktivity, které pdf soubor nabízí, přinesou Vašim dětem úsměv na tváři a milé pohlazení v předvánočním čase, kdy se všichni společně těšíme na Ježíška.

V pdf souboru najdete přes čtyřicet námětů na ranní volné hry, náměty na řízené činnosti + další tipy na obměnu dané aktivity a jako VÁNOČNÍ BONUS dvě autorské písničky navíc, které zcela jistě můžete využít (stejně tak, jako další aktivity v rámci VÁNOČNÍ BESÍDKY. 

 

zdroj obrázků: www.freepik.com

obsah: 

1. TOULAVÁ HVĚZDA (rytmické grafomotorické cvičení)

2. Z NEBE SKOČIL ANDĚLÍČEK (procvičujeme sluchové vnímání, pozornost)

3. TO JE ZIMA NÁM (procvičujeme jemnou motoriku ruky, zápěstí a prstů, rytmické cítění)

4. KDO HVĚZDU MÁ (procvičujeme prostorovou orientaci, jemnou motoriku prstů)

5. KAPŘÍK (procvičujeme jemnou motoriku zápěstí, sluchové a zrakové vnímání)

6. U JEŽÍŠKA V ZAHRÁDCE (procvičujeme číselnou řadu do deseti, zrakovou paměť)

7. VÁNOČNÍ BRÁNA (spolupráce, vzájemná sounáležitost)

8. JEŽÍŠKOVA HRAČKÁRNA (procvičujeme paměť, sluchové vnímání)

9. SNĚŽNÝ PTÁČEK (procvičujeme rytmické cítění, číselnou řadu, hlásku na začátku slova)

10. NA KOPCI TO ROZTOČÍME! (pohybová obratnost, hbitost, sluchové vnímání, pozornost)+

+ autorská vánoční písnička NEBESKÁ POŠTA (zpívají Čiperkové) a BIM, BAM, BOM

Další produkty od autora Jana Peregrinová

296206
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Autorský VÝUKOVÝ materiál MOTÝLKOVÝ TÝDEN – téma MOTÝLI, nabízí ORIGINÁLNÍ náměty na RANNÍ VOLNÉ HRY, ŘÍZENÉ ČINNOSTI a
150.00 Kč
70335
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JAK TO BYLO SE SVATÝM MARTINEM - téma SVATÝ MARTIN, poskytuje náměty na ŘÍZENÉ aktivity s dětmi, které jsou
180.00 Kč
561853
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Písničky, básničky
Autorský VÝUKOVÝ materiál LOUČÍM SE, ŠKOLKO – LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY, LOUČENÍ SE ŠKOLKOU. Pdf soubor nabízí širokou škálu
150.00 Kč
123113
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor Vodnický týden – téma VODNÍCI, VODA, RYBNÍKY, nabízí různorodé autorské aktivity pro děti, které pojí téma
145.00 Kč
JEŽÍŠKOVA HRAČKÁRNA – TEMATICKÁ VÁNOČNÍ PŘÍPRAVA JEŽÍŠKOVA HRAČKÁRNA – TEMATICKÁ VÁNOČNÍ PŘÍPRAVA
Pdf soubor JEŽÍŠKOVA HRAČKÁRNA - TEMATICKÁ VÁNOČNÍ PŘÍPRAVA, obsahuje náměty na VÁNOČNÍ aktivity s dětmi. POHYBOVÉ, SLOVNÍ, HUDEBNĚ-POHYBOVÉ, DIDAKTICKÉ, PAMĚŤOVÉ, TVŮRČÍ a jiné aktivity, které zařazujeme v rámci RANNÍ volné hry a ŘÍZENÝCH činností. INSPIRACE na VÁNOČNÍ BESÍDKU. Prostřednictvím nabízených aktivit navodíme ve třídě vánoční atmosféru spojenou s těšením a radostným očekáváním příchodu JEŽÍŠKA. Realizujeme činnosti a podporujeme v dětech radost a nadšení z nadcházejících vánočních svátků a díky různorodým hrám, které jsou motivovány JEŽÍŠKEM, ANDÍLKY, VÁNOČNÍ hvězdou, SNĚHOVÝMI vločkami, KAPŘÍKEM, vánočním STROMEČKEM a dalšími, prožíváme radostné očekávání společně s dětmi. Rozvíjíme a podporujeme zájem o historii, české tradice a zvyky, rozvíjíme myšlení, paměť, pozornost, hrubou a jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, podporujeme společnou sounáležitost.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a společnost:  seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Dítě a svět:  poznávání jiných kultur vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Dítě a jeho psychika: Sebepojetí, city, vůle rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat podporujeme sociální a personální kompetence: projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost / napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí  Aktivity, které pdf soubor nabízí, přinesou Vašim dětem úsměv na tváři a milé pohlazení v předvánočním čase, kdy se všichni společně těšíme na Ježíška. V pdf souboru najdete přes čtyřicet námětů na ranní volné hry, náměty na řízené činnosti + další tipy na obměnu dané aktivity a jako VÁNOČNÍ BONUS dvě autorské písničky navíc, které zcela jistě můžete využít (stejně tak, jako další aktivity v rámci VÁNOČNÍ BESÍDKY.    zdroj obrázků: www.freepik.com obsah:  1. TOULAVÁ HVĚZDA (rytmické grafomotorické cvičení) 2. Z NEBE SKOČIL ANDĚLÍČEK (procvičujeme sluchové vnímání, pozornost) 3. TO JE ZIMA NÁM (procvičujeme jemnou motoriku ruky, zápěstí a prstů, rytmické cítění) 4. KDO HVĚZDU MÁ (procvičujeme prostorovou orientaci, jemnou motoriku prstů) 5. KAPŘÍK (procvičujeme jemnou motoriku zápěstí, sluchové a zrakové vnímání) 6. U JEŽÍŠKA V ZAHRÁDCE (procvičujeme číselnou řadu do deseti, zrakovou paměť) 7. VÁNOČNÍ BRÁNA (spolupráce, vzájemná sounáležitost) 8. JEŽÍŠKOVA HRAČKÁRNA (procvičujeme paměť, sluchové vnímání) 9. SNĚŽNÝ PTÁČEK (procvičujeme rytmické cítění, číselnou řadu, hlásku na začátku slova) 10. NA KOPCI TO ROZTOČÍME! (pohybová obratnost, hbitost, sluchové vnímání, pozornost)+ + autorská vánoční písnička NEBESKÁ POŠTA (zpívají Čiperkové) a BIM, BAM, BOM
UUCZ-61703
Prvouka>Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Čerti, andělé a Mikuláš>Zima>Vánoce
175.00