SMĚJEME SE S MASOPUSTEM- pohybové aktivity na téma MASOPUST

Počet stran:
24
Velikost: 1.86 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
22. 1. 2024
Sdílet:

Pdf soubor SMĚJEME SE S MASOPUSTEM – pohybové aktivity na téma MASOPUST, obsahuje autorské náměty na pohybové hry provázané se slovním / hudebním doprovodem, jejichž prostřednictvím se děti hravou formou seznamují s tradicemi MASOPUSTU, průvodem, maškarami, masopustními hody a hlavními postavami masopustu, jako jsou Masopust, kobylka, kominík, medvěd, ...

U jednotlivých aktivit rozvíjíme spolupráci, sluchové vnímání, pozornost, pohybové dovednosti, myšlení, řeč, podporujeme zájem o tradice. Přeji Vám veselou zábavu při realizování masopustních aktivit!

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a společnost: 

  • seznamování se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
  • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 
  • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

podporujeme činnostní a občanské kompetence: se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

 

Součástí jsou: omalovánky, pracovní listy a PEXESA S MASOPUSTNÍ TEMATIKOU: maškarní a hudební nástroje

zdroj obrázků: www.pixabay.com

 

obsah: 

1. NA MASOPUSTA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání, hbitost)
2. NA MEDVĚDA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, prostorovou orientaci, hbitost)
3. NA KOBLÍŽKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, hbitost, orientaci v prostoru)
4. NA MASKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, myšlení, pozornost, prostorovou orientaci)
5. NA JITRNICI (pohybová hra s písničkou, procvičujeme zrakové vnímání, pozornost)
6. NA HOSPODÁŘE A HOSPODYNI (pohybová hra s písničkou, procvičujeme smyslové vnímání, pozornost, sluchové vnímání, prostorovou orientaci)
7. NA KOMINÍKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, obratnost, manipulace s míčem)
8. KOLÁČ, MASO, JITRNICE (pohybová hra s písničkou, procvičujeme spolupráci, hbitost, sluchové vnímání)
9. NA KOLÁČ (pohybová hra s říkankou, procvičujeme rytmické cítění, zrakové vnímání, manipulaci s míčem)
10. NA KOBYLKU (pohybová hra s písničkou (procvičujeme spolupráci ve skupině, obratnost, sluchové vnímání, prostorovou orientaci)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

61472
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Pdf soubor obsahuje náměty na ŘÍZENÉ aktivity s dětmi v zimním období, které jsou propojeny s autorskými říkankami a
175.00 Kč
61170
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Materiál poskytuje nápady, jak zpestřit dětem jejich běžný den a učinit ho tak výjimečným, právě v DEN DĚTÍ Pdf soubor
80.00 Kč
60786
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Pdf soubor BARVY A TVARY obsahuje náměty na vzdělávací aktivity, propojené se slovním / hudebním doprovodem, na téma
175.00 Kč
114016
Prvouka
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JAK SE BUDÍ SLUNCE – SLUNÍČKOVÉ náměty na RANNÍ volné hry a ŘÍZENOU činnost. Různorodé autorské aktivity na
145.00 Kč
SMĚJEME SE S MASOPUSTEM- pohybové aktivity na téma MASOPUST SMĚJEME SE S MASOPUSTEM- pohybové aktivity na téma MASOPUST
Pdf soubor SMĚJEME SE S MASOPUSTEM – pohybové aktivity na téma MASOPUST, obsahuje autorské náměty na pohybové hry provázané se slovním / hudebním doprovodem, jejichž prostřednictvím se děti hravou formou seznamují s tradicemi MASOPUSTU, průvodem, maškarami, masopustními hody a hlavními postavami masopustu, jako jsou Masopust, kobylka, kominík, medvěd, ... U jednotlivých aktivit rozvíjíme spolupráci, sluchové vnímání, pozornost, pohybové dovednosti, myšlení, řeč, podporujeme zájem o tradice. Přeji Vám veselou zábavu při realizování masopustních aktivit! Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a společnost:  seznamování se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané  vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat podporujeme činnostní a občanské kompetence: se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění   Součástí jsou: omalovánky, pracovní listy a PEXESA S MASOPUSTNÍ TEMATIKOU: maškarní a hudební nástroje zdroj obrázků: www.pixabay.com   obsah:  1. NA MASOPUSTA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání, hbitost) 2. NA MEDVĚDA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, prostorovou orientaci, hbitost) 3. NA KOBLÍŽKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, hbitost, orientaci v prostoru) 4. NA MASKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, myšlení, pozornost, prostorovou orientaci) 5. NA JITRNICI (pohybová hra s písničkou, procvičujeme zrakové vnímání, pozornost) 6. NA HOSPODÁŘE A HOSPODYNI (pohybová hra s písničkou, procvičujeme smyslové vnímání, pozornost, sluchové vnímání, prostorovou orientaci) 7. NA KOMINÍKA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, obratnost, manipulace s míčem) 8. KOLÁČ, MASO, JITRNICE (pohybová hra s písničkou, procvičujeme spolupráci, hbitost, sluchové vnímání) 9. NA KOLÁČ (pohybová hra s říkankou, procvičujeme rytmické cítění, zrakové vnímání, manipulaci s míčem) 10. NA KOBYLKU (pohybová hra s písničkou (procvičujeme spolupráci ve skupině, obratnost, sluchové vnímání, prostorovou orientaci)
UUCZ-62929
Prvouka>Nezařazené k předmětu>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Masopust, Karneval>Jaro>Zima
150.00