Semeno a plod

Kategorie:
Téma:
Počet stran:
7
Velikost: 9.04 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
1. 7. 2024
Sdílet:

Cíle:

Žáci popíší stavbu semene a jeho základní části.

Žáci vysvětlí funkci jednotlivých částí semene.

Žáci rozpoznají rozdíl mezi semenem a plodem.

Žáci vyjmenují různé způsoby rozšiřování semen v přírodě.

Žáci přiřadí konkrétní rostliny k jednotlivým způsobům rozšiřování semen.

Žáci vysvětlí význam rozšiřování semen pro rostliny.

Žáci rozlišují mezi dužnatými a suchými plody.

Žáci klasifikují různé typy plodů podle jejich charakteristik.

Žáci uvedou příklady rostlin pro jednotlivé typy plodů.

 

PL obsahuje:

PL Semeno a plod

PL Rozšiřování semen

PL Klasifikace plodů

Průvodní list a řešení

 

Pracovní list se může využívat k opakování probraného učiva, ale lze žákům zadat žákům před výkladem nové látky, jako domácí přípravu nebo jako podklad do vyučování při probírání nové látky.

Další produkty od autora Ing. Pavlína Krumpolcová

377756
Český jazyk
MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Celoroční tematická hra
Postřehová hra 30 kartiček Vhodné také k rozšiřování slovní zásoby v cizím jazyce Pro MŠ a ZŠ během celého roku
25.00 Kč
436536
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Cíle: Žák dokáže popsat stavbu těla. Žák umí třídu taxonomicky rozdělit. Žák zná
25.00 Kč
423392
Biologie
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Cíle: Žák zná pojem biotické, abiotické a antropogenní vliv. Žák zná pojem
33.00 Kč
450115
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ. Brožura obsahuje: PL Vývojový cyklus - typy kukel a jejich charakteristiku. Spíše
30.00 Kč
Semeno a plod Semeno a plod
Cíle:Žáci popíší stavbu semene a jeho základní části.Žáci vysvětlí funkci jednotlivých částí semene.Žáci rozpoznají rozdíl mezi semenem a plodem.Žáci vyjmenují různé způsoby rozšiřování semen v přírodě.Žáci přiřadí konkrétní rostliny k jednotlivým způsobům rozšiřování semen.Žáci vysvětlí význam rozšiřování semen pro rostliny.Žáci rozlišují mezi dužnatými a suchými plody.Žáci klasifikují různé typy plodů podle jejich charakteristik.Žáci uvedou příklady rostlin pro jednotlivé typy plodů. PL obsahuje:PL Semeno a plodPL Rozšiřování semenPL Klasifikace plodůPrůvodní list a řešení Pracovní list se může využívat k opakování probraného učiva, ale lze žákům zadat žákům před výkladem nové látky, jako domácí přípravu nebo jako podklad do vyučování při probírání nové látky.
UUCZ-600881
Biologie>Přírodověda>Pracovní listy>6.>7.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Rostliny
25.00