Ochrana lesa

Kategorie:
Počet stran:
24
Velikost: 18.43 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
18. 11. 2023
Cena:
33 Kč vč. DPH
Sdílet:

Cíle: Žák zná pojem biotické, abiotické a antropogenní vliv.

Žák zná pojem Beaufortova stupnice a následky větru.

Žák ví jakým způsobem jsou chráněny lesní kultury proti zvěři, umí vysvětlit pojem okus, ohryz, vytloukání a loupání a rozdíly mezi nimi.

Žák umí vypočítat cenu oplocenky, popsat její výrobu.

Žák zná pojem sucho a dokáže jej rozlišit od vedra.

Žák ví jak daleko od hranice lesa si může udělat táborák, jak se chovat při lesním požáru. Dokáží vyhledat informace o požáru v roce 2022.

Žák umí vysvětlit pojmy sníh, mráz, námraza a ledovka a rozdíly mezi nimi.

Žák zná pojem imise a emise, umí o nich říct pár vět a zná rozdíly.

Žák ví, že byla v ČR imisní kalamita v Krušných a Jizerských horách.

Žák umí popsat tělo lýkožrouta smrkového, jeho potravu, poškození, vývoj a monitoring.

 

Pracovní listy obsahují témata vítr, zvěř, sucho. oheň, sníh, námraza, mráz, ledovka, škodlivé látky v ovzduší, dvoustránka o lýkožroutu smrkovém, 1 badatelská stránka, průvodní listy a správné řešení.

Další produkty od autora Ing. Pavlína Krumpolcová

402624
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Cíle: Žák zná pojem kořen, jeho funkce i využití. Žák umí popsat kořen (příčný i podélný řez). Žák dokáže popsat a
30.00 Kč
336655
Biologie
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál se skládá z 5 pracovních listů, 4 plakátů, správného řešení a průvodního listu. Slouží k seznámení pravidel
30.00 Kč
372822
Přírodověda
6., 7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Žák zná pojem lišejník. Žák umí popsat stavbu těla lišejníku. Žák umí vysvětlit cyklus rozmnožování lišejníků. Žák zná
30.00 Kč
333883
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba třídy
Rozvrh hodin na téma PŘÍRODA na nástěnku obsahuje: Rohový obrázek formátu A5 Dny v týdnu Hodiny 1. - 9. Jednotlivé
25.00 Kč
Ochrana lesa Ochrana lesa
Cíle: Žák zná pojem biotické, abiotické a antropogenní vliv. Žák zná pojem Beaufortova stupnice a následky větru. Žák ví jakým způsobem jsou chráněny lesní kultury proti zvěři, umí vysvětlit pojem okus, ohryz, vytloukání a loupání a rozdíly mezi nimi. Žák umí vypočítat cenu oplocenky, popsat její výrobu. Žák zná pojem sucho a dokáže jej rozlišit od vedra. Žák ví jak daleko od hranice lesa si může udělat táborák, jak se chovat při lesním požáru. Dokáží vyhledat informace o požáru v roce 2022. Žák umí vysvětlit pojmy sníh, mráz, námraza a ledovka a rozdíly mezi nimi. Žák zná pojem imise a emise, umí o nich říct pár vět a zná rozdíly. Žák ví, že byla v ČR imisní kalamita v Krušných a Jizerských horách. Žák umí popsat tělo lýkožrouta smrkového, jeho potravu, poškození, vývoj a monitoring.   Pracovní listy obsahují témata vítr, zvěř, sucho. oheň, sníh, námraza, mráz, ledovka, škodlivé látky v ovzduší, dvoustránka o lýkožroutu smrkovém, 1 badatelská stránka, průvodní listy a správné řešení.
UUCZ-423392
Biologie>Přírodověda>Pracovní listy>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
33.00