AZ KVÍZ VĚDOMOSTÍ

Ročník:
3., 4., 5.
Počet stran:
17
Velikost: 744.1 KB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
17. 5. 2022
Cena:
45 Kč vč. DPH
Sdílet:
  • dva žáci (nebo dvě skupiny) si před sebe připraví vytištěný herní plán
    pro "Červeno-zelený souboj vědomostí"
    (A-Z kvíz) a svou barvu pastelky
  • podle předem stanovených pravidel dle zadání řeší písemnou formou žáci postupně a střídavě otázky a kontrolují správnost jednotlivých odpovědí, následně vybarvují podle své strategie získaná hrací pole za svou správnou odpověď nebo chybnou soupeře 
  • takto se podle pokynů učitele ve dvojici hráči střídají, dokud se jednomu nepodaří spojit všechny strany trojúhelníku, buď pomocí správných odpovědí nebo pomocí vynikající taktiky boje
  • rozsah časové dotace pro práci jsou dvě vyučovací hodiny

Sady otázek k hernímu plánu AZ kvízu k jednotlivým soubojům jsou z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, každá hra ´jedna sada 28 otázek a odpovědí, celkový počet možných her je 16

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

2688
Český jazyk - čtení
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Přínosem této
25.00 Kč
3001
Český jazyk - literatura
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností žáci si tichým
25.00 Kč
3748
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen. Druh učebního materiálu: pracovní list pro
25.00 Kč
2710
Český jazyk - gramatika
3.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená
25.00 Kč
AZ KVÍZ VĚDOMOSTÍ AZ KVÍZ VĚDOMOSTÍ
dva žáci (nebo dvě skupiny) si před sebe připraví vytištěný herní plán pro "Červeno-zelený souboj vědomostí" (A-Z kvíz) a svou barvu pastelky podle předem stanovených pravidel dle zadání řeší písemnou formou žáci postupně a střídavě otázky a kontrolují správnost jednotlivých odpovědí, následně vybarvují podle své strategie získaná hrací pole za svou správnou odpověď nebo chybnou soupeře  takto se podle pokynů učitele ve dvojici hráči střídají, dokud se jednomu nepodaří spojit všechny strany trojúhelníku, buď pomocí správných odpovědí nebo pomocí vynikající taktiky boje rozsah časové dotace pro práci jsou dvě vyučovací hodiny Sady otázek k hernímu plánu AZ kvízu k jednotlivým soubojům jsou z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, každá hra ´jedna sada 28 otázek a odpovědí, celkový počet možných her je 16
UUCZ-12407
Český jazyk>Přírodověda>Vlastivěda>Didaktické hry>Pracovní listy>3.>4.>5.
45.00