AZ KVÍZ VĚDOMOSTÍ

Ročník:
3., 4., 5.
Počet stran:
17
Velikost: 744.1 KB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
17. 5. 2022
Sdílet:
  • dva žáci (nebo dvě skupiny) si před sebe připraví vytištěný herní plán
    pro "Červeno-zelený souboj vědomostí"
    (A-Z kvíz) a svou barvu pastelky
  • podle předem stanovených pravidel dle zadání řeší písemnou formou žáci postupně a střídavě otázky a kontrolují správnost jednotlivých odpovědí, následně vybarvují podle své strategie získaná hrací pole za svou správnou odpověď nebo chybnou soupeře 
  • takto se podle pokynů učitele ve dvojici hráči střídají, dokud se jednomu nepodaří spojit všechny strany trojúhelníku, buď pomocí správných odpovědí nebo pomocí vynikající taktiky boje
  • rozsah časové dotace pro práci jsou dvě vyučovací hodiny

Sady otázek k hernímu plánu AZ kvízu k jednotlivým soubojům jsou z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, každá hra ´jedna sada 28 otázek a odpovědí, celkový počet možných her je 16

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

3747
Český jazyk - literatura
3., 4., 5.
Pracovní listy
TRIO – PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ VŠE, CO ZNÁŠ Žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních
25.00 Kč
2774
Český jazyk - gramatika
3., 4., 5.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru učitel si předem dokument čtverců zalaminuje a rozstříhá na
25.00 Kč
2687
Prvouka
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků - žák vybere k danému obrázku vždy jedno
25.00 Kč
3849
Český jazyk - literatura
3., 4., 5.
Pracovní listy
žák porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti a plní písemné pokyny přiměřené složitosti žáci si tichým čtením
25.00 Kč
AZ KVÍZ VĚDOMOSTÍ AZ KVÍZ VĚDOMOSTÍ
dva žáci (nebo dvě skupiny) si před sebe připraví vytištěný herní plán pro "Červeno-zelený souboj vědomostí" (A-Z kvíz) a svou barvu pastelky podle předem stanovených pravidel dle zadání řeší písemnou formou žáci postupně a střídavě otázky a kontrolují správnost jednotlivých odpovědí, následně vybarvují podle své strategie získaná hrací pole za svou správnou odpověď nebo chybnou soupeře  takto se podle pokynů učitele ve dvojici hráči střídají, dokud se jednomu nepodaří spojit všechny strany trojúhelníku, buď pomocí správných odpovědí nebo pomocí vynikající taktiky boje rozsah časové dotace pro práci jsou dvě vyučovací hodiny Sady otázek k hernímu plánu AZ kvízu k jednotlivým soubojům jsou z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, každá hra ´jedna sada 28 otázek a odpovědí, celkový počet možných her je 16
UUCZ-12407
Český jazyk>Přírodověda>Vlastivěda>Didaktické hry>Pracovní listy>3.>4.>5.
45.00