JAKÉ PŘÍSLOVÍ PATŘÍ K PIKTOGRAMU?

Ročník:
3., 4., 5.
Kategorie:
Počet stran:
2
Velikost: 189.09 KB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
1. 8. 2022
Cena:
25 Kč vč. DPH
Sdílet:
  • žák porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti a plní písemné pokyny přiměřené složitosti
  • žáci si tichým čtením přečtou krátké texty jednotlivých přísloví v tabulce označené velkými tiskacími písmeny od A do O, poté si pečlivě prohlédnou obrázky v tabulce označené číslicemi od 1 do 16
  • žáci přiřadí k přísloví piktogram  a k písmenům připíší odpovídající číslici (1.úkol)
  • žáci samostatně vytvoří kresbu k jednotlivým zadaným příslovím ( 2.úkol)
  • žáci  se pokusí samostatně ke svému zvolenému přísloví vytvořit odpovídající piktogram - kresbu (3.úkol)
  • rozsah časové dotace pro práci žáků je jedna vyučovací hodiny

Přínosem této práce je seznámit se zábavnou formou s příslovími přiměřené složitosti.

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

2710
Český jazyk - gramatika
3.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená
25.00 Kč
3002
Český jazyk - literatura
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností žáci si tichým
25.00 Kč
2688
Český jazyk - čtení
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění Přínosem této
25.00 Kč
12408
Český jazyk
3., 4., 5.
Pracovní listy
Pracovní listy jsou určeny pro jednotlivce, pro aplikaci vědomostí o vánočních zvycích a obyčejích, o pranostikách, dále
29.00 Kč
JAKÉ PŘÍSLOVÍ PATŘÍ K PIKTOGRAMU? JAKÉ PŘÍSLOVÍ PATŘÍ K PIKTOGRAMU?
žák porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti a plní písemné pokyny přiměřené složitosti žáci si tichým čtením přečtou krátké texty jednotlivých přísloví v tabulce označené velkými tiskacími písmeny od A do O, poté si pečlivě prohlédnou obrázky v tabulce označené číslicemi od 1 do 16 žáci přiřadí k přísloví piktogram  a k písmenům připíší odpovídající číslici (1.úkol) žáci samostatně vytvoří kresbu k jednotlivým zadaným příslovím ( 2.úkol) žáci  se pokusí samostatně ke svému zvolenému přísloví vytvořit odpovídající piktogram - kresbu (3.úkol) rozsah časové dotace pro práci žáků je jedna vyučovací hodiny Přínosem této práce je seznámit se zábavnou formou s příslovími přiměřené složitosti.
UUCZ-3849
Český jazyk - literatura>Pracovní listy>3.>4.>5.
25.00