SEZNAM SE S AUTORY LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Josef Lada

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
4
Velikost: 105.56 KB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
1. 4. 2022
Sdílet:

Očekávaný výstup:pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele  a podle svých schopností

 • žáci si tichým čtením přečtou krátký text o životě a díle českého autora pro děti a mládež, vyhledají vetřelce (slova, která do textu významově nepatří) a označí si je tužkou (1.úkol)
 • žáci v doplňovačce správně doplní párové souhlásky, tajenkou doplňovačky je jméno a příjmení autora - Josef Lada (2.úkol)
 • žáci vypíší do křížovky vyhledané vetřelce z úvodního textu, v tajence vyluští postavičku z knihy - Mikeš, kterého nakreslí ( 3.úkol)
 • žáci rozhodnou, co mají vetřelci společného (4.úkol)
 • žáci v úvodním textu barevně vyznačí část podle pokynů (5.úkol)
 • žáci si ověří, jak porozuměli informacím z úvodního textu, pomocí otázek ANO - NE (6.úkol)
 • žáci si vyhledají o autorovi více pomocí vyhledávače Wikipedia dle zadaného odkazu a vypíší odpovědi (7.úkol)
 • žáci si samostatně vyhledají význam zadaných slov a napíší výsledky (8.úkol)
 • žáci zhlédnou dokument České televize podle zadaného odkazu (9.úkol)
 • žáci vytvoří pětilístek o probraném autorovi dětské literatury a tím si zpětně ověří své nově získané informace (10.úkol)
 • rozsah časové dotace pro práci žáků jsou dvě vyučovací hodiny

Přínosem této práce je seznámit se zábavnou formou se životem a dílem Josefa Lady

Zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Lada

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318984889-josef-lada/

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

3747
Český jazyk - literatura
3., 4., 5.
Pracovní listy
TRIO – PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ VŠE, CO ZNÁŠ Žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních
25.00 Kč
2689
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech po B Přínosem této práce je upevnění rozlišování významu
25.00 Kč
2705
Prvouka
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností žáci si ve dvojici nebo ve skupině
25.00 Kč
3003
Český jazyk - literatura
3.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: odlišuje pohádku od ostatních vyprávění žáci opraví a napíší správně popletené názvy pohádek (1.úkol)
25.00 Kč
SEZNAM SE S AUTORY LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Josef Lada SEZNAM SE S AUTORY LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Josef Lada
Očekávaný výstup:pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele  a podle svých schopností žáci si tichým čtením přečtou krátký text o životě a díle českého autora pro děti a mládež, vyhledají vetřelce (slova, která do textu významově nepatří) a označí si je tužkou (1.úkol) žáci v doplňovačce správně doplní párové souhlásky, tajenkou doplňovačky je jméno a příjmení autora - Josef Lada (2.úkol) žáci vypíší do křížovky vyhledané vetřelce z úvodního textu, v tajence vyluští postavičku z knihy - Mikeš, kterého nakreslí ( 3.úkol) žáci rozhodnou, co mají vetřelci společného (4.úkol) žáci v úvodním textu barevně vyznačí část podle pokynů (5.úkol) žáci si ověří, jak porozuměli informacím z úvodního textu, pomocí otázek ANO - NE (6.úkol) žáci si vyhledají o autorovi více pomocí vyhledávače Wikipedia dle zadaného odkazu a vypíší odpovědi (7.úkol) žáci si samostatně vyhledají význam zadaných slov a napíší výsledky (8.úkol) žáci zhlédnou dokument České televize podle zadaného odkazu (9.úkol) žáci vytvoří pětilístek o probraném autorovi dětské literatury a tím si zpětně ověří své nově získané informace (10.úkol) rozsah časové dotace pro práci žáků jsou dvě vyučovací hodiny Přínosem této práce je seznámit se zábavnou formou se životem a dílem Josefa Lady Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Lada http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318984889-josef-lada/
UUCZ-3001
Český jazyk - literatura>Pracovní listy>3.>4.
25.00