Ezopovy (mini)bajky - pracovní listy s řešením

Ročník:
Počet stran:
56
Velikost: 10.82 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

- 28 pracovních listů + kopie s vyplněným řešením k výuce lit. útvaru bajky
- celkem 53 Ezopových minibajek s otázkami, křížovkami, osmisměrkami, úkoly k práci s textem

Pracovní listy k výuce bajky, rozvoji čtenářské gramotnosti, přípravě na přijímací zkoušky. "CERMAT" otázky kombinuje s komiksem, osmisměrkami, křížovkami. Příběhy pracují s příslovími, rčeními, vedou žáky k zamyšlení a podněcují diskuzi
Úvodní list pojednává o Ezopově životě (křížovka), následují samostatné krátké pracovní listy k jednotlivým bajkám. Materiál lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit, či po jednotlivých bajkách. Vhodné také jako úvodní opakovací aktivita do hodiny literatury.

Najdete zde i nejslavnější Ezopovy bajky (Zajíc a želva, Liška a vrána, Vrána a džbán, Liška a čáp, Městská myš a polní myš, Kobylka a mravenci, Lev a myš, Orlice a brouk, Vlk v rouše beránčím, Osel a jeho stín)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tento materiál má výukový charakter a je určen ke vzdělávání na ZŠ.
V souladu s RVP rozvíjí u žáků tyto klíčové kompetence:

1. KOMPETENCE K UČENÍ + ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
- žák třídí informace z četby, zaujímá k nim postoj, propojuje je s již známým (aplikuje rčení, přísloví na lidské chování/vlastnosti)
- žák chápe pojmy v souvislostech (více bajek může mít podobné poselství, žák abstrahuje, jaké hodnoty a postoje vyplývají z příběhu)
- etický přesah bajek (reflexe nad vlastním chováním, motivací postav k jejich chování – rozvoj empatie, tolerance, hodnot)
- žák cíleně vyhledává v textu informace pro svůj účel

 

2. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ + KOMUNIKATIVNÍ:
- diskuze: žák se aktivně zapojuje do diskuze, zaujímá morální stanovisko
- žák vyslechne názory ostatních, i ty, s nimiž se neztotožňuje – přesto je připustí a zváží (tolerance)
- žák obhájí svůj názor oporou v textu
- žák aktivně přispívá do diskuze, kterou dále rozvíjí a řídí, aby nebyly otázky/názory irelevantní
- žák nahlíží na morální problém z více hledisek, dokáže podpořit argumenty i protichůdné názory

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

223983
Český jazyk - literatura
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Sada aktivit do literatury - t éma Charles Dickens - Vánoční koleda ( povídka, kapitalismus, sociální rozdíly ). Soubor
38.00 Kč
195722
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Soubor materiálů obsahuje aktivity k baladě Toman a lesní panna, která zasahuje do okruhů: balada, (pre)romantismus
49.00 Kč
96932
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
- komplexní zopakování zájmen formou hry RISKUJ! - powerpointová prezentace - 77 otázek: 8 okruhů po 10 otázkách (ve 3
0.00 Kč
219660
Český jazyk
5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
• 20 testů k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů určených pro přijímací zkoušku
30.00 Kč
Ezopovy (mini)bajky - pracovní listy s řešením Ezopovy (mini)bajky - pracovní listy s řešením
- 28 pracovních listů + kopie s vyplněným řešením k výuce lit. útvaru bajky - celkem 53 Ezopových minibajek s otázkami, křížovkami, osmisměrkami, úkoly k práci s textem Pracovní listy k výuce bajky, rozvoji čtenářské gramotnosti, přípravě na přijímací zkoušky. "CERMAT" otázky kombinuje s komiksem, osmisměrkami, křížovkami. Příběhy pracují s příslovími, rčeními, vedou žáky k zamyšlení a podněcují diskuzi.  Úvodní list pojednává o Ezopově životě (křížovka), následují samostatné krátké pracovní listy k jednotlivým bajkám. Materiál lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit, či po jednotlivých bajkách. Vhodné také jako úvodní opakovací aktivita do hodiny literatury. Najdete zde i nejslavnější Ezopovy bajky (Zajíc a želva, Liška a vrána, Vrána a džbán, Liška a čáp, Městská myš a polní myš, Kobylka a mravenci, Lev a myš, Orlice a brouk, Vlk v rouše beránčím, Osel a jeho stín) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tento materiál má výukový charakter a je určen ke vzdělávání na ZŠ. V souladu s RVP rozvíjí u žáků tyto klíčové kompetence: 1. KOMPETENCE K UČENÍ + ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - žák třídí informace z četby, zaujímá k nim postoj, propojuje je s již známým (aplikuje rčení, přísloví na lidské chování/vlastnosti) - žák chápe pojmy v souvislostech (více bajek může mít podobné poselství, žák abstrahuje, jaké hodnoty a postoje vyplývají z příběhu) - etický přesah bajek (reflexe nad vlastním chováním, motivací postav k jejich chování – rozvoj empatie, tolerance, hodnot) - žák cíleně vyhledává v textu informace pro svůj účel   2. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ + KOMUNIKATIVNÍ: - diskuze: žák se aktivně zapojuje do diskuze, zaujímá morální stanovisko - žák vyslechne názory ostatních, i ty, s nimiž se neztotožňuje – přesto je připustí a zváží (tolerance) - žák obhájí svůj názor oporou v textu - žák aktivně přispívá do diskuze, kterou dále rozvíjí a řídí, aby nebyly otázky/názory irelevantní - žák nahlíží na morální problém z více hledisek, dokáže podpořit argumenty i protichůdné názory
UUCZ-169729
Český jazyk>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>5.>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Čtenářská gramotnost 1. stupeň>Čtenářská gramotnost 2. stupeň
60.00