BALADY: Erbenova Kytice (pracovní listy s řešením)

Ročník:
Počet stran:
89
Velikost: 37.12 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 12. 2023
Sdílet:

- pracovní listy do hodin literatury k výuce balady (zpracovává 8 Erbenových slavných balad, jež byly zfilmovány)*

- celkem 44 pracovních listů + jejich kopie s vyplněným ŘEŠENÍM

- text balad, otázky k textu a aktivity (osmisměrky, křížovky) k práci s textem

- rozvoj čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, práce s textem, orientace v textu, rozvoj slovní zásoby

- úvodní list (křížovka) k osobnosti K. J. Erbena - jeho život, důležité znaky díla
   (vlastní dedukce žáků pomocí obrázků)

- většina balad je převedena do podoby komiksu (vlastní tvorba žáků: doplňování promluv a myšlenek, i pasáží vypravěče)


* ZPRACOVANÉ BALADY:

1. Kytice
2. Poklad
3. Polednice
4. Dceřina kletba
5. Štědrý den
6. Svatební košile
7. Zlatý kolovrat
8. Vodník
 

Metody práce:
vyhodnocování pravdivosti výroků, práce se synonymy, řazení částí textu
do textové posloupnosti, vyhledávání informací v textu, aplikace odborného
textu (poučky o literárním termínu) na umělecký text (baladu). Převedení
textu balady do podoby promluv, myšlenek a vyprávěcích pasáží v komiksu,
chronologické řazení obrázků vyjadřujících děj balady. Předjímání dalšího
děje, diskuse, skupinová práce (např. na komiksu), práce se synonymy, 
význam slov 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tento materiál má výukový charakter a je určen ke vzdělávání na ZŠ.
V souladu s RVP rozvíjí u žáků tyto klíčové kompetence:

1. KOMPETENCE K UČENÍ + ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
- žák účelně třídí informace (příběh a promluvy z básní dokáže svými slovy převést do promluv v komiksu)
- žák vyhledává potřebné informace v uměleckém textu
- žák chápe pojmy v souvislostech a je schopen abstrahovat myšlenky (např. vztah matka-dcera v mnoha básních sbírky)

2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
- samostatně nebo ve skupině dokáže žák vyhledat potřebné informace ke splnění úkolu
- žák vybírá vhodné řešení (zejména v úkolech s volnými odpověďmi žáků)
- žák postupuje systematicky (seznámení s příběhem, diskuze, rozbor postav)
- žák řeší zadané úkoly aktivně a sám, dokáže obhájit či zdůvodnit svá řešení

3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ + SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ:
- při práci ve skupině řídí diskuzi, společně se spolužáky hledá vhodné řešení
- tolerance k názorům a návrhům řešení ostatních
- hodnocení z více hledisek, žák připustí a zváží názory ostatních, i když se s nimi neztotožňuje (zásady diskuze)
- balady mají etický přesah (vztahy, zodpovědnost matka:dítě) – rozvoj kompetence OBČANSKÉ (hodnocení jevu z různých hledisek, empatie, pragmatický přístup k problému)

 

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

11594
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 38 pracovních listů + jejich kopie s vyplněným řešením - lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit i jako stránku /
65.00 Kč
109431
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
26 stran: pracovní listy 8 stran: tematické testy z konkrétních okruhů u zájmen (16 testů) 34 stran (kopie s vyplněným
55.00 Kč
4351
Český jazyk - gramatika
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Pracovní list k pochopení a procvičení příslovečných spřežek: 1. část - pochopení ve větě (co je a není spřežka, rozdíl
25.00 Kč
184287
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Soubor pracovních listů a aktivit k výuce i procvičení pravopisu mně/mně u podstatných jmen ( pomněnky), přídavných jmen
45.00 Kč
BALADY: Erbenova Kytice (pracovní listy s řešením) BALADY: Erbenova Kytice (pracovní listy s řešením)
- pracovní listy do hodin literatury k výuce balady (zpracovává 8 Erbenových slavných balad, jež byly zfilmovány)* - celkem 44 pracovních listů + jejich kopie s vyplněným ŘEŠENÍM - text balad, otázky k textu a aktivity (osmisměrky, křížovky) k práci s textem - rozvoj čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, práce s textem, orientace v textu, rozvoj slovní zásoby - úvodní list (křížovka) k osobnosti K. J. Erbena - jeho život, důležité znaky díla    (vlastní dedukce žáků pomocí obrázků) - většina balad je převedena do podoby komiksu (vlastní tvorba žáků: doplňování promluv a myšlenek, i pasáží vypravěče) * ZPRACOVANÉ BALADY: 1. Kytice 2. Poklad 3. Polednice 4. Dceřina kletba 5. Štědrý den 6. Svatební košile 7. Zlatý kolovrat 8. Vodník   Metody práce: vyhodnocování pravdivosti výroků, práce se synonymy, řazení částí textu do textové posloupnosti, vyhledávání informací v textu, aplikace odborného textu (poučky o literárním termínu) na umělecký text (baladu). Převedení textu balady do podoby promluv, myšlenek a vyprávěcích pasáží v komiksu, chronologické řazení obrázků vyjadřujících děj balady. Předjímání dalšího děje, diskuse, skupinová práce (např. na komiksu), práce se synonymy,  význam slov  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Tento materiál má výukový charakter a je určen ke vzdělávání na ZŠ. V souladu s RVP rozvíjí u žáků tyto klíčové kompetence: 1. KOMPETENCE K UČENÍ + ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - žák účelně třídí informace (příběh a promluvy z básní dokáže svými slovy převést do promluv v komiksu) - žák vyhledává potřebné informace v uměleckém textu - žák chápe pojmy v souvislostech a je schopen abstrahovat myšlenky (např. vztah matka-dcera v mnoha básních sbírky) 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - samostatně nebo ve skupině dokáže žák vyhledat potřebné informace ke splnění úkolu - žák vybírá vhodné řešení (zejména v úkolech s volnými odpověďmi žáků) - žák postupuje systematicky (seznámení s příběhem, diskuze, rozbor postav) - žák řeší zadané úkoly aktivně a sám, dokáže obhájit či zdůvodnit svá řešení 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ + SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: - při práci ve skupině řídí diskuzi, společně se spolužáky hledá vhodné řešení - tolerance k názorům a návrhům řešení ostatních - hodnocení z více hledisek, žák připustí a zváží názory ostatních, i když se s nimi neztotožňuje (zásady diskuze) - balady mají etický přesah (vztahy, zodpovědnost matka:dítě) – rozvoj kompetence OBČANSKÉ (hodnocení jevu z různých hledisek, empatie, pragmatický přístup k problému)  
UUCZ-132701
Český jazyk>Český jazyk - čtení>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Čtenářská gramotnost 2. stupeň
58.00