LITERÁRNÍ MINITESTY (9. třída) - s ŘEŠENÍM

Ročník:
Počet stran:
22
Velikost: 2.47 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
23. 2. 2023
Cena:
30 Kč vč. DPH
Sdílet:

DETAIL CELÉHO MATERIÁLU NAJDETE V NÁHLEDOVÝCH OBRÁZCÍCH :-)

22 testů k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů

• k přípravě na přijímací zkoušku pro čtyřleté obory  
   

kopie s řešením

• vždy dva testy na straně A4


OKRUHY Z 5. ROČNÍKU:  
próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání, bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, slovník, rozpočítadlo, říkanka, umělecký a neumělecký text, text publicistický, populárně naučný, encyklopedie


OKRUHY ZE 7. ROČNÍKU:   
personifikace, lyrika, epika, drama, anekdota, báje, balada, epos, legenda, nonsensová lit., dobrodružná lit., humoristická lit., žánry fantasy a sci-fi, ústní lidová slovesnost*

*ÚLS: pohádka, rčení, přísloví, pranostika, lidová píseň


OKRUHY Z 9. ROČNÍKU: 
téma, kompozice, postava, metafora, kontrast, epigram, komedie, román, tragédie

 

POUŽITÍ VE VÝUCE:

● testy k vytištění (vždy dva testy na jedné stránce A4)

samostatná práce žáka - následná kontrola (žáci mohou opravovat a doplňovat barevně a ověřit
si míru zvládnutí učiva literatury na úrovni ZŠ

● sestaveno po vzoru CERMAT testů (nácvik k přijímací zkoušce na SŠ obsahem i formou testů)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ K JPZ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ZŠ*:

 VÝSTUPY ZA OKRUH "LITERÁRNÍ VÝCHOVA" - ŽÁK:

- používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů
   (téma, kompozice, próza, poezie, postava, sloka, verš, rým, metafora, personifikace, přirovnání, kontrast);

- orientuje se v literárních druzích (lyrika, epika, drama);

- rozezná vybrané literární žánry (anekdota, báje, bajka, balada, báseň, epigram, epos, hádanka, komedie, komiks, legenda, pohádka, pověst, povídka, román, rozpočítadlo, říkanka, tragédie, nonsensová, dobrodružná a humoristická literatura, literatura fantasy a sci-fi, ústní lidová slovesnost);

- rozliší umělecký a neumělecký text, rozezná různé typy neumělec. textů


* Část C1 – Specifikace didaktického testu pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou
                    a pro nástavbová studia pro školní rok 2022/2023

* Oddíl 7: Literární výchova
* zdroj: CERMAT

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

145084
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 24 stran k výuce bajky + kopie s vyplněným řešením - texty bajek, otázky k rozvoji čtenářské gramotnosti, křížovky
60.00 Kč
96932
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
- komplexní zopakování zájmen formou hry RISKUJ! - powerpointová prezentace - 77 otázek: 8 okruhů po 10 otázkách (ve 3
0.00 Kč
9676
Český jazyk - čtení
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- rozbor uměleckých textů zábavně i "přijímačkově" - kritické myšlení, orientace v textu - 33 stran pracovních listů +
55.00 Kč
169729
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 28 pracovních listů + kopie s vyplněným řešením k výuce lit. útvaru bajky - celkem 53 Ezopových minibajek s otázkami
60.00 Kč
LITERÁRNÍ MINITESTY (9. třída) - s ŘEŠENÍM LITERÁRNÍ MINITESTY (9. třída) - s ŘEŠENÍM
DETAIL CELÉHO MATERIÁLU NAJDETE V NÁHLEDOVÝCH OBRÁZCÍCH :-) • 22 testů k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů • k přípravě na přijímací zkoušku pro čtyřleté obory       • kopie s řešením • vždy dva testy na straně A4 OKRUHY Z 5. ROČNÍKU:   próza, poezie, drama, sloka, verš, rým, přirovnání, bajka, báseň, hádanka, komiks, pohádka, pověst, povídka, slovník, rozpočítadlo, říkanka, umělecký a neumělecký text, text publicistický, populárně naučný, encyklopedie OKRUHY ZE 7. ROČNÍKU:    personifikace, lyrika, epika, drama, anekdota, báje, balada, epos, legenda, nonsensová lit., dobrodružná lit., humoristická lit., žánry fantasy a sci-fi, ústní lidová slovesnost* *ÚLS: pohádka, rčení, přísloví, pranostika, lidová píseň OKRUHY Z 9. ROČNÍKU:  téma, kompozice, postava, metafora, kontrast, epigram, komedie, román, tragédie   POUŽITÍ VE VÝUCE: ● testy k vytištění (vždy dva testy na jedné stránce A4) ● samostatná práce žáka - následná kontrola (žáci mohou opravovat a doplňovat barevně a ověřit si míru zvládnutí učiva literatury na úrovni ZŠ ● sestaveno po vzoru CERMAT testů (nácvik k přijímací zkoušce na SŠ obsahem i formou testů) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  SPECIFIKACE POŽADAVKŮ K JPZ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ZŠ*:  VÝSTUPY ZA OKRUH "LITERÁRNÍ VÝCHOVA" - ŽÁK: - používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru literárních textů    (téma, kompozice, próza, poezie, postava, sloka, verš, rým, metafora, personifikace, přirovnání, kontrast); - orientuje se v literárních druzích (lyrika, epika, drama); - rozezná vybrané literární žánry (anekdota, báje, bajka, balada, báseň, epigram, epos, hádanka, komedie, komiks, legenda, pohádka, pověst, povídka, román, rozpočítadlo, říkanka, tragédie, nonsensová, dobrodružná a humoristická literatura, literatura fantasy a sci-fi, ústní lidová slovesnost); - rozliší umělecký a neumělecký text, rozezná různé typy neumělec. textů * Část C1 – Specifikace didaktického testu pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou                     a pro nástavbová studia pro školní rok 2022/2023 * Oddíl 7: Literární výchova * zdroj: CERMAT
UUCZ-264526
Český jazyk>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
30.00