Slovotvorba - úkol (nejen) na přijímačky

Předmět:
Ročník:
5., 6., 7., 8., 9.
Kategorie:
Počet stran:
7
Velikost: 1.54 MB
Typ souboru: zip
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
26. 12. 2023
Sdílet:

Materiál slouží jako pomůcka k přípravě na přijímací zkoušky. Úkol na tvoření slov žáky někdy zaskočí, proto ho takto můžou trénovat. Některá slova jsou jednoduchá (přídavné jméno od slova želva), jiná obtížnější.

 

Samozřejmě materiál slouží pro všechny žáky, včetně mladších.

 

Hlavním přínosem kartiček je to, že se děti naučí „prokousat se“ zadáním. Nebudou jim potom podobné úkoly připadat obtížné.

 

Jak použít:

Nakopírujte oboustranně, nastříhejte kartičky a zalaminujte. Políčko vlevo je připraveno na proděravění, aby šly kartičky svázat.

 

Obsah materiálu

24 kartiček, na jedné straně zadání, na druhé řešení.

Součástí materiálu je krátká prezentace na online výuku sestavena z kartiček.

Vzdělávací materiál pro ZŠ naplňující výstupy RVP: ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech

Další produkty od autora Eva Šidelková

345474
Český jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje verzi pro mladší žáky, ale také pro starší. Cílem je, aby žák vyplnil řádek nebo sloupec. Musí
25.00 Kč
56496
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9.
Pracovní listy
Materiál obsahuje pracovní listy s jednoduchými úkoly, je vhodný k připomenutí státního svátku, nebo do vlastivědy
55.00 Kč
229421
Český jazyk
5., 6., 7.
Pracovní listy
Materiál slouží k rozvíjení čtenářské gramotnosti (vyhledávání informací) + k vedení dětí k zodpovědnosti ke zvířatům
58.00 Kč
524576
Český jazyk
Pracovní listy
Sofokles - Král Oidipus Evokaci zahajujeme volným psaním, žáky naláká na téma, kterému se budeme věnovat. Aby si žáci
38.00 Kč
Slovotvorba - úkol (nejen) na přijímačky Slovotvorba - úkol (nejen) na přijímačky
Materiál slouží jako pomůcka k přípravě na přijímací zkoušky. Úkol na tvoření slov žáky někdy zaskočí, proto ho takto můžou trénovat. Některá slova jsou jednoduchá (přídavné jméno od slova želva), jiná obtížnější.   Samozřejmě materiál slouží pro všechny žáky, včetně mladších.   Hlavním přínosem kartiček je to, že se děti naučí „prokousat se“ zadáním. Nebudou jim potom podobné úkoly připadat obtížné.   Jak použít: Nakopírujte oboustranně, nastříhejte kartičky a zalaminujte. Políčko vlevo je připraveno na proděravění, aby šly kartičky svázat.   Obsah materiálu 24 kartiček, na jedné straně zadání, na druhé řešení. Součástí materiálu je krátká prezentace na online výuku sestavena z kartiček.Vzdělávací materiál pro ZŠ naplňující výstupy RVP: ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
UUCZ-56497
Český jazyk>Didaktické hry>5.>6.>7.>8.>9.
25.00