Větné členy (v kostce) - pracovní listy

Počet stran:
30
Velikost: 1.86 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
5. 8. 2022
Cena:
40 Kč vč. DPH
Sdílet:

- příprava k přijímací i maturitní zkoušce
- 15 stran pracovních listů + řešení (vyplněno v kopii)
- opakování větných členů - jednotlivě i komplexně

Okruhy:
- druhy jednotlivých větných členů
- poměry souřadně spojených větných členů
- přeměna větného členu na vedlejší větu a naopak
- vztah větný člen- vedlejší věta (funkce spojky "a" v textu)
- pravopis (shoda přísudku s podmětem)
- práce s odborným i uměleckým textem
- opakování slovních druhů, přesah do tvarosloví
- opakování mluvnických kategorií
- orientace v textu, rozbor textu
- výběr vhodné formulace (přesah do stylistiky, sémantiky) 
- otázky a úkoly jsou koncipované ve stylu přijímací/maturitní zkoušky

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

3566
Český jazyk - gramatika
9., SŠ
Pracovní listy
komplexní procvičení slovních druhů příprava na přijímací zkoušky a maturitní zkoušku z okruhu Slovní druhy obtížnější
25.00 Kč
4351
Český jazyk - gramatika
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Pracovní list k pochopení a procvičení příslovečných spřežek: 1. část - pochopení ve větě (co je a není spřežka, rozdíl
25.00 Kč
192098
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Kde se vzala tradice halloweenského koledování? Proč se původně nosily v noci z 31. října na 1. listopad masky a jak
40.00 Kč
23153
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 48 pracovních listů zaměřených na rozbor poezie + kopie s vyplněným řešením - vždy dvojlist (max. "čtyřlist") zaměřený
75.00 Kč
Větné členy (v kostce) - pracovní listy Větné členy (v kostce) - pracovní listy
- příprava k přijímací i maturitní zkoušce - 15 stran pracovních listů + řešení (vyplněno v kopii) - opakování větných členů - jednotlivě i komplexně Okruhy: - druhy jednotlivých větných členů - poměry souřadně spojených větných členů - přeměna větného členu na vedlejší větu a naopak - vztah větný člen- vedlejší věta (funkce spojky "a" v textu) - pravopis (shoda přísudku s podmětem) - práce s odborným i uměleckým textem - opakování slovních druhů, přesah do tvarosloví - opakování mluvnických kategorií - orientace v textu, rozbor textu - výběr vhodné formulace (přesah do stylistiky, sémantiky)  - otázky a úkoly jsou koncipované ve stylu přijímací/maturitní zkoušky
UUCZ-5170
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
40.00