BLE BLE HRÁTKY S PADÁKEM- pohybové ČERTOVSKÉ hry

Počet stran:
16
Velikost: 1.09 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor BLE BLE hrátky s padákem – pohybové ČERTOVSKÉ hry, obsahuje autorské náměty na POHYBOVÉ aktivity s dětmi, provázané jednoduchým slovním, či hudebním doprovodem. V rámci každé aktivity využíváme psychomotorický PADÁK, který je u dětí velmi oblíben. Prostřednictvím jednotlivých aktivit navodíme téma ČERTÍKŮ. Hry jsou pojaty humorně – právě tak, aby v dětech probouzely radost, podporovaly pozitivní náladu ve skupině a přinášely pro děti i určité povzbuzení, že i s čerty mohou býti žerty. :) 

Rozvíjíme pohybové a hudební dovednosti, rytmické cítění, hrubou motoriku, spolupráci ve skupině, paměť, pozornost, hbitost a další. Aktivity je možno využít v tematickém ČERTOVSKÉM týdnu nebo zařadit do ČERTOVSKÉ besídky. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
  • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

Dítě a společnost: 

  • rozvoj základních kulturně společenských návyků, postojů a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
  • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije / klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 

zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.freepik.com

další materiály s ČERTOVSKOU, MIKULÁŠKOU A VÁNOČNÍ tematikou, naleznete na těchto odkazech: 

https://uciteleucitelum.cz/material/nezarazene-k-predmetu/co-si-certi-brblali-tematicka-priprava-certi-mikulas

https://uciteleucitelum.cz/material/prvouka/vanocni-hry-s-koledami-hudebne-pohybove-aktivity

https://uciteleucitelum.cz/material/prvouka/jak-bylo-v-betleme-tematicka-priprava-v-predvanocnim-obdobi

https://uciteleucitelum.cz/material/prvouka/jeziskova-hrackarna-tematicka-vanocni-priprava

 

obsah: 

1. V PEKLE BĚŽÍ MYŠ (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme postřeh, sluchové vnímání, hbitost)

2. NA POLÍNKA (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost, jemnou motoriku)

3. LUCIFERE, CHYŤ SI MĚ! (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme hbitost, obratnost, postřeh)

4. NA PEKELNOU ČEPICI (hudebně-pohybová hra, rozvíjíme sluchové vnímání, spolupráci ve dvojici, prostorovou orientaci)

5. KDO NEVĚŘÍ, AŤ NEVĚŘÍ (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme myšlení, logické uvažování, rozvíjíme znalosti o typických znacích jednotlivých zvířat)

6. NA PUPÍK (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme smyslové vnímání, hbitost, obratnost)

7. NA ČERTA A MOUCHU (pohybová hra se slovním doprovodem procvičujeme jména kamarádů ve skupině, zrakovou paměť, myšlení, sluchové vnímání)

8. ROHY PATŘÍ DO PEKLA (hudebně-pohybová hra, rozvíjíme jemnou motoriku při manipulaci s kolíčky, barevné rozlišování, zrakové vnímání, spolupráci)

9. NA ČERTA A KÁČU (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost, prostorovou orientaci)

10. NA ČERTY A ŠKYTAVKU (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme zrakové vnímání, reakci na signál, hbitost)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

61166
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor Na co si dnes zahrajeme - poznáváme povolání, obsahuje náměty na originální, autorské aktivity s dětmi, které
150.00 Kč
335183
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Písničky, básničky
Autorský e-book HOUBIČKOVÉ KRÁTKOHRÁTKY- téma HOUBY, nabízí různorodé POHYBOVÉ aktivity provázané s jednoduchým slovním
150.00 Kč
98259
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Písničky, básničky
Pdf soubor ZIMNÍ KRÁTKOHRÁTKY S MÍČEM aneb HONIČKY, CHYTAČKY a jiné, obsahuje autorské hry a aktivity se ZIMNÍ TEMATIKOU
125.00 Kč
60298
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci
Přípravy hodiny/lekce
Pdf soubor obsahuje náměty s podzimní tematikou na různorodé aktivity, které jsou provázány se slovním / hudebním
175.00 Kč
BLE BLE HRÁTKY S PADÁKEM- pohybové ČERTOVSKÉ hry BLE BLE HRÁTKY S PADÁKEM- pohybové ČERTOVSKÉ hry
Pdf soubor BLE BLE hrátky s padákem – pohybové ČERTOVSKÉ hry, obsahuje autorské náměty na POHYBOVÉ aktivity s dětmi, provázané jednoduchým slovním, či hudebním doprovodem. V rámci každé aktivity využíváme psychomotorický PADÁK, který je u dětí velmi oblíben. Prostřednictvím jednotlivých aktivit navodíme téma ČERTÍKŮ. Hry jsou pojaty humorně – právě tak, aby v dětech probouzely radost, podporovaly pozitivní náladu ve skupině a přinášely pro děti i určité povzbuzení, že i s čerty mohou býti žerty. :)  Rozvíjíme pohybové a hudební dovednosti, rytmické cítění, hrubou motoriku, spolupráci ve skupině, paměť, pozornost, hbitost a další. Aktivity je možno využít v tematickém ČERTOVSKÉM týdnu nebo zařadit do ČERTOVSKÉ besídky.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky osvojení si věku přiměřených praktických dovedností rozvoj fyzické i psychické zdatnosti Dítě a společnost:  rozvoj základních kulturně společenských návyků, postojů a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije / klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo   zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.freepik.com další materiály s ČERTOVSKOU, MIKULÁŠKOU A VÁNOČNÍ tematikou, naleznete na těchto odkazech:  https://uciteleucitelum.cz/material/nezarazene-k-predmetu/co-si-certi-brblali-tematicka-priprava-certi-mikulas https://uciteleucitelum.cz/material/prvouka/vanocni-hry-s-koledami-hudebne-pohybove-aktivity https://uciteleucitelum.cz/material/prvouka/jak-bylo-v-betleme-tematicka-priprava-v-predvanocnim-obdobi https://uciteleucitelum.cz/material/prvouka/jeziskova-hrackarna-tematicka-vanocni-priprava   obsah:  1. V PEKLE BĚŽÍ MYŠ (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme postřeh, sluchové vnímání, hbitost) 2. NA POLÍNKA (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost, jemnou motoriku) 3. LUCIFERE, CHYŤ SI MĚ! (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme hbitost, obratnost, postřeh) 4. NA PEKELNOU ČEPICI (hudebně-pohybová hra, rozvíjíme sluchové vnímání, spolupráci ve dvojici, prostorovou orientaci) 5. KDO NEVĚŘÍ, AŤ NEVĚŘÍ (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme myšlení, logické uvažování, rozvíjíme znalosti o typických znacích jednotlivých zvířat) 6. NA PUPÍK (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme smyslové vnímání, hbitost, obratnost) 7. NA ČERTA A MOUCHU (pohybová hra se slovním doprovodem procvičujeme jména kamarádů ve skupině, zrakovou paměť, myšlení, sluchové vnímání) 8. ROHY PATŘÍ DO PEKLA (hudebně-pohybová hra, rozvíjíme jemnou motoriku při manipulaci s kolíčky, barevné rozlišování, zrakové vnímání, spolupráci) 9. NA ČERTA A KÁČU (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost, prostorovou orientaci) 10. NA ČERTY A ŠKYTAVKU (pohybová hra se slovním doprovodem, rozvíjíme zrakové vnímání, reakci na signál, hbitost)
UUCZ-74487
Nezařazené k předmětu>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Čerti, andělé a Mikuláš>Zima
145.00