TŘÍDĚNÍ ROSTLIN PODLE STONKŮ A PLODŮ

Předmět:
Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
2
Velikost: 354.41 KB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
18. 5. 2022
Sdílet:

Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků

 

žák vybere k danému obrázku vždy jedno správné řešení a to vybarví dle zadání (1.úkol)

- učitel provede u těchto karet velmi rychlou vizuální kontrolu správnosti řešení u jednotlivých obrázků

- rozsah časové dotace pro práci žáků je jedna vyučovací hodina

Přínosem této práce je procvičit rychlý úsudek při třídění jednotlivých znaků rostlin a plodů, následná velmi rychlá vizuální kontrola ze strany vyučujícího. Žáci se snaží určovat k rozlišení dužnatý a suchý plod i konkrétní druh dle dělení.

Pomůcky:

pracovní list

pastelky

Klíčová slova:

rostlina

bylina

keř

strom

stvol

lodyha

stéblo

plod

malvice

peckovice

bobule

lusk

nažka

obilka

oříšek

 

Zdroje volně stažitelných obrázků, odkud bylo čerpáno [cit. 2012_02_16]:

vlčí mák http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=94&pos=59

podběl http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=94&pos=84

sedmikráska http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=94&pos=79

konvalinka http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=94&pos=139

jitrocel http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=95&pos=124

kopřiva http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=95&pos=52

pýr http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=95&pos=48

jetel http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=95&pos=122

strom http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=96&pos=74

keř http://ian.umces.edu/imagelibrary/displayimage-3934.html , Kim Kraeer, Lucy Van Essen-Fishman, INA Image Library

jablko http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=42&pos=11

banán http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=42&pos=82

malina http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=1

švestka http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=44&pos=135

hruška http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=44&pos=74

hroznové víno http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=43&pos=99

kukuřice http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=42&pos=323

žalud http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=96&pos=90

lusk http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=42&pos=95

pampelišková nažka http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=95&pos=51

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

12407
Český jazyk
3., 4., 5.
Didaktické hry
dva žáci (nebo dvě skupiny) si před sebe připraví vytištěný herní plán pro "Červeno-zelený souboj vědomostí" (A-Z kvíz)
45.00 Kč
3004
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od
25.00 Kč
2689
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech po B Přínosem této práce je upevnění rozlišování významu
25.00 Kč
3849
Český jazyk - literatura
3., 4., 5.
Pracovní listy
žák porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti a plní písemné pokyny přiměřené složitosti žáci si tichým čtením
25.00 Kč
TŘÍDĚNÍ ROSTLIN PODLE STONKŮ A PLODŮ TŘÍDĚNÍ ROSTLIN PODLE STONKŮ A PLODŮ
Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků  - žák vybere k danému obrázku vždy jedno správné řešení a to vybarví dle zadání (1.úkol)- učitel provede u těchto karet velmi rychlou vizuální kontrolu správnosti řešení u jednotlivých obrázků- rozsah časové dotace pro práci žáků je jedna vyučovací hodinaPřínosem této práce je procvičit rychlý úsudek při třídění jednotlivých znaků rostlin a plodů, následná velmi rychlá vizuální kontrola ze strany vyučujícího. Žáci se snaží určovat k rozlišení dužnatý a suchý plod i konkrétní druh dle dělení.Pomůcky:pracovní listpastelkyKlíčová slova:rostlinabylinakeřstromstvollodyhastébloplodmalvicepeckovicebobulelusknažkaobilkaoříšek Zdroje volně stažitelných obrázků, odkud bylo čerpáno [cit. 2012_02_16]:vlčí mák http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=94&pos=59podběl http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=94&pos=84sedmikráska http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=94&pos=79konvalinka http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=94&pos=139jitrocel http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=95&pos=124kopřiva http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=95&pos=52pýr http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=95&pos=48jetel http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=95&pos=122strom http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=96&pos=74keř http://ian.umces.edu/imagelibrary/displayimage-3934.html , Kim Kraeer, Lucy Van Essen-Fishman, INA Image Libraryjablko http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=42&pos=11banán http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=42&pos=82malina http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=1švestka http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=44&pos=135hruška http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=44&pos=74hroznové víno http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=43&pos=99kukuřice http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=42&pos=323žalud http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=96&pos=90lusk http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=42&pos=95pampelišková nažka http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=95&pos=51
UUCZ-2687
Prvouka>Pracovní listy>3.>4.
25.00