Materiály od uživatele Monika Houserová

Dobrý den,

učím na Montessori základní škole český jazyk, německý jazyk a anglický jazyk. Pro své žáky vytvářím různorodé pomůcky, které žáky baví a pomáhají jim s osvojením nového učiva.

V německém jazyce vycházím z učebnice Prima A1.

Ve svých produktech používám obrázky s licencí CCO, nebo si je sama kreslím.

47699
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Německý jazyk
7.
Já mám, kdo má
Německá verze oblíbené hry „Já mám, kdo má“. Žáci si hravou formou osvojují názvy barev německém jazyce. Dva stupně
30.00 Kč
47284
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Pomůcka je určena pro žáky 3.-4. ročníku. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích nebo v menších skupinách. Jejich úkolem
45.00 Kč
47165
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Německý jazyk
7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Domino
Zde si můžete zdarma stáhnout ukázkový materiál "Meine Familie (domino)". Aktivita je vhodná do výuky německého jazyka
0.00 Kč
47128
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Německý jazyk
7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Já mám, kdo má
Německá verze oblíbené hry „Já mám, kdo má“. Aktivita je vhodná do výuky německého jazyka k procvičení slovní zásoby
40.00 Kč
46191
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje celkem 49 karet (karty společně vytvoří 7 šestiúhelníků). Aktivita je vhodná do výuky českého jazyka k
25.00 Kč
46111
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Německý jazyk
7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Aktivita je vhodná do výuky německého jazyka. Žáci tvoří jednoduché dialogy, procvičují rozhovory. Materiál se
50.00 Kč
42461
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Německý jazyk
7., 8.
Domino
Oblíbená hra domino. Pomůcka je určena pro začátečníky do výuky německého jazyka. Žáci se hravou formou učí slovní
25.00 Kč
40270
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
4., 5., 6.
Domino
Oblíbená hra domino. Pomůcka je určena do výuky českého jazyka. Žáci hravou formou procvičují slovní druhy. Soubor
35.00 Kč
31170
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Pomůcka je určena do výuky anglického jazyka. Materiál obsahuje celkem 36 karet: 12 karet domino a 24 karet k
30.00 Kč
31165
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Německý jazyk
7., 8.
Didaktické hry
Pomůcka je určena do výuky německého jazyka. Materiál obsahuje celkem 36 karet: 12 karet domino a 24 karet k přiřazování
30.00 Kč
30640
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
5., 6.
Didaktické hry
Pomůcka je určena do výuky českého jazyka. Žáci přiřazují souvětí k větným vzorcům. Materiál obsahuje celkem 36 karet
28.00 Kč
30468
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
4., 5.
Didaktické hry
Pomůcka je určena pro žáky 4.-5. ročníku. Žáci rozlišují, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí. Materiál
30.00 Kč
24362
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
4., 5., 6.
Kolíčkování
Kolíčková pomůcka na procvičení slovních druhů je určena do výuky českého jazyka. Žáci si postupně berou kartičky a
50.00 Kč
23598
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
4., 5.
Domino
Oblíbená hra domino. Pomůcka je určena do výuky českého jazyka. Žáci hravou formou procvičují vzory podstatných jmen
30.00 Kč
23527
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
4., 5.
Kolíčkování
Oblíbená pomůcka, hravou formou procvičujeme vzory podstatných jmen rodu středního. Pomůcka obsahuje celkem 45 karet
40.00 Kč
23526
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
4., 5.
Kolíčkování
Oblíbená pomůcka, hravou formou procvičujeme vzory podstatných jmen rodu ženského. Pomůcka obsahuje celkem 45 karet
40.00 Kč
23524
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
4., 5.
Kolíčkování
Oblíbená pomůcka, hravou formou procvičujeme vzory podstatných jmen rodu mužského. Pomůcka obsahuje celkem 48 karet
40.00 Kč
23357
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
4., 5.
Domino
Oblíbená hra domino. Pomůcka je určena do výuky českého jazyka. Žáci hravou formou procvičují antonyma (slova
25.00 Kč