Stonek

Kategorie:
Téma:
Počet stran:
15
Velikost: 9.97 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
7. 11. 2023
Cena:
30 Kč vč. DPH
Sdílet:

Cíle: Žák zná pojem stonek, jeho funkce i využití. Žák dokáže popsat a rozeznat metamorfózy stonku. Žák umí popsat primární stavbu stonku. Žák zná pojem nody a internodia, dokáže je na rostlině ukázat a zná jejich význam. Žák umí charakterizovat pojem prýt, letokruh a letorost. Žák zná typy stonku a jejich základní charakteristiku a rozpoznání. Žák je seznámen se základními tvary stonku a jejich růstem. Žák zná typy pupenů a dokáže podle nich poznat některé zástupce dřevin. Žák je blíže seznámen s tématem letokruhů. Pracovní listy podporují žáka ke zkoumání, bádání a objevování při pozorování kořene.

Pracovní listy obsahují 2 pracovní listy k laboratorním cvičením, 5 PL a 1 informační list. Pracovní list se může využívat k opakování probraného učiva, ale lze žákům zadat žákům před výkladem nové látky, jako domácí přípravu nebo jako podklad do vyučování při probírání nové látky.

Materiál je určen pro žáky 2. stupně ZŠ.

Další produkty od autora Ing. Pavlína Krumpolcová

331294
Biologie
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Zjistěte zábavnou formou jaký je rozdíl mezi dubem zimním a dubem letním. Pracovní listy obsahují stručně popsané
30.00 Kč
336579
Prvouka
Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
obsah: 2 typy šablon na kontejnery štítky 30 kartiček s odpadem správné řešení Úkolem dítěte je: poskládat a vybarvit
25.00 Kč
439818
Biologie
6., 7., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Cíle: Žák dokáže popsat stavbu těla. Žák umí třídu taxonomicky rozdělit. Žák zná potravu, výskyt, zástupce podle
30.00 Kč
380535
Matematika
ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Materiál obsahuje 6 těles: krychle kvádr pravidelný jehlan trojboký jehlan válec obecný hranol Průvodní list, ve kterém
35.00 Kč
Stonek Stonek
Cíle: Žák zná pojem stonek, jeho funkce i využití. Žák dokáže popsat a rozeznat metamorfózy stonku. Žák umí popsat primární stavbu stonku. Žák zná pojem nody a internodia, dokáže je na rostlině ukázat a zná jejich význam. Žák umí charakterizovat pojem prýt, letokruh a letorost. Žák zná typy stonku a jejich základní charakteristiku a rozpoznání. Žák je seznámen se základními tvary stonku a jejich růstem. Žák zná typy pupenů a dokáže podle nich poznat některé zástupce dřevin. Žák je blíže seznámen s tématem letokruhů. Pracovní listy podporují žáka ke zkoumání, bádání a objevování při pozorování kořene. Pracovní listy obsahují 2 pracovní listy k laboratorním cvičením, 5 PL a 1 informační list. Pracovní list se může využívat k opakování probraného učiva, ale lze žákům zadat žákům před výkladem nové látky, jako domácí přípravu nebo jako podklad do vyučování při probírání nové látky. Materiál je určen pro žáky 2. stupně ZŠ.
UUCZ-415615
Biologie>Přírodověda>Pracovní listy>6.>7.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Rostliny
30.00