Literatura - pracovní listy s řešením

Ročník:
Počet stran:
33
Velikost: 21.25 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
5. 3. 2023
Cena:
55 Kč vč. DPH
Sdílet:

- rozbor uměleckých textů zábavně i "přijímačkově"
- kritické myšlení, orientace v textu
- 33 stran pracovních listů + kopie s vyplněným řešením
- lze vytisknout jako pracovní sešit i stranu/dvojstranu zaměřenou na konkrétní literární žánr

Okruhy: epitaf, legenda, báje, přísloví, villonská balada, bajka, epigram, kaligram, hádanky, pověst, líčení, epos, pásmo, ukolébavka, romance, balada, tragédie, pranostika, horor, novela, elegie, komedie, rčení, sonet, román

Tropy a figury: eufemismy, dysfemismy, synestezie, synekdocha, epifora, hyperbola, metafora, oxymóron, přirovnání, personifikace, metonymie, katachreze, perifráze, epiteton, aliterace, inverze, anafora

Další okruhy:
- formální rozbor básně (verš, rým, rým. schéma, sloky, slabiky)
- obraznost v textu
- symboly - interpretace
- druhy pomluv (řeč přímá, nepřímá, polopřímá, ...)
- literární formy a druhy
- vyprávěcí formy
- určování motivů a témat
- řazení částí textů do posloupnosti
- hodnoticí prvky v textu
- rozbor postav

Formy práce: křížovky, luštění, doplňování dle kontextu, posuzování správnosti výroků, spojování ukázky s termínem, abstraktní myšlení a zobecňování pojmů, přiřazování, posuzování přítomnosti informace v textu, vyhledávání slov a informací v textu, kritické myšlení, aplikace odborného textu na text umělecký, testové úlohy (výběr z možností)

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

16591
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
TVOŘENÍ SLOV: 1. odvozování (slovní druhy, rozbor odvozenin - předpony, kořen, přípony, slovotvorný základ atd.) 2
40.00 Kč
289701
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Soubor aktivit k samostatné práci žáků ve skupinách . Celkem šest aktivit - každá z nich odhaluje jedno ze šesti
50.00 Kč
203137
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Pracovní listy a aktivity k četbě i rozboru díla Máj. OBSAH (detaily v náhledových obrázcích): 1. Životopis K. H. Máchy
60.00 Kč
244171
Český jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
• 20 testů + kopie s vyplněným řešením - k opakování a procvičení literární výchovy sestavených po vzoru "CERMAT" testů
30.00 Kč
Literatura - pracovní listy s řešením Literatura - pracovní listy s řešením
- rozbor uměleckých textů zábavně i "přijímačkově" - kritické myšlení, orientace v textu - 33 stran pracovních listů + kopie s vyplněným řešením - lze vytisknout jako pracovní sešit i stranu/dvojstranu zaměřenou na konkrétní literární žánr Okruhy: epitaf, legenda, báje, přísloví, villonská balada, bajka, epigram, kaligram, hádanky, pověst, líčení, epos, pásmo, ukolébavka, romance, balada, tragédie, pranostika, horor, novela, elegie, komedie, rčení, sonet, román Tropy a figury: eufemismy, dysfemismy, synestezie, synekdocha, epifora, hyperbola, metafora, oxymóron, přirovnání, personifikace, metonymie, katachreze, perifráze, epiteton, aliterace, inverze, anafora Další okruhy: - formální rozbor básně (verš, rým, rým. schéma, sloky, slabiky) - obraznost v textu - symboly - interpretace - druhy pomluv (řeč přímá, nepřímá, polopřímá, ...) - literární formy a druhy - vyprávěcí formy - určování motivů a témat - řazení částí textů do posloupnosti - hodnoticí prvky v textu - rozbor postav Formy práce: křížovky, luštění, doplňování dle kontextu, posuzování správnosti výroků, spojování ukázky s termínem, abstraktní myšlení a zobecňování pojmů, přiřazování, posuzování přítomnosti informace v textu, vyhledávání slov a informací v textu, kritické myšlení, aplikace odborného textu na text umělecký, testové úlohy (výběr z možností)
UUCZ-9676
Český jazyk - čtení>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Čtenářská gramotnost 2. stupeň
55.00