POEZIE - pracovní listy s řešením

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
38
Velikost: 27.9 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
5. 3. 2023
Sdílet:

- 38 pracovních listů + jejich kopie s vyplněným řešením
-
lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit i jako stránku / dvojstránku zaměřenou na dané téma/žánr
- materiál je seřazen dle literárních žánrů (přehled - viz náhledové obrázky)


VYUŽITÍ:
- k výuce i zopakování žánrů a útvarů z okruhu poezie
- příprava k přijímací/maturitní zkoušce i podklady k výuce/opakování formou křížovek, osmisměrek 
- rozšiřování slovní zásoby, orientace v textu a porozumění textu, aplikace odborného textu na umělecký, posuzování pravdivosti výroků 

LITERÁRNÍ ŽÁNRY A ÚTVARY:
akrostich, autorská píseň, balada (parodie), balada sociální, tradiční, villonská, duchovní a světská píseň, epigram, epitaf, epos, hádanky, haiku, hymnus, kaligram, kancionál, koleda, kramářská píseň, kuplet, libreto, lidová píseň, limerik, modlitba, óda, poema, poezie (Beat Generation), protestsong, romance, ruské byliny, sonet, ukolébavka, žalozpěvy 

LITERÁRNÍ TEORIE A TERMINOLOGIE:
eufemismus, druhy rýmů, rýmové schéma, refrén, repetice, verš, sloka, alegorie, symbol, anafora, epifora, přirovnání, aliterace, protagonista, asonance, personifikace, epiteton, pointa, hyperbola, analogie, ironie, epanastrofa, motiv, téma, apoziopeze, synekdocha, perifráze, parodie, kontrast, epizeuxis, řečnická otázka, litotes, gradace, polysyndeton, analogie, onomatopoie, oxymóron, intermezzo

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

61699
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Obsah: 1. Pracovní listy (4 strany) - zápisy, cvičení, křížovky, osmisměrka - k probrání jednočlenné věty, dvojčlenné
38.00 Kč
187935
Český jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Omalovánky
Proč o Halloweenu zapalujeme svítilny v podobě dýně? A kde se vzala ta úplně první "svítilna"? Příběh o tom, jak vznikl
42.00 Kč
30172
Český jazyk
8., 9., SŠ
Didaktické hry
DIDAKTICKÁ HRA určená k opakování okruhu GRAF SOUVĚTÍ Kartičky určené k oboustrannému tisku a zalaminování: - 30
25.00 Kč
529289
Český jazyk
5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Jaké tradice a pověry se pojí s prvním dnem Pašijového (Svatého) týdne, Květnou nedělí? Pracovní list s řešením založeny
0.00 Kč
POEZIE - pracovní listy s řešením POEZIE - pracovní listy s řešením
- 38 pracovních listů + jejich kopie s vyplněným řešením - lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit i jako stránku / dvojstránku zaměřenou na dané téma/žánr - materiál je seřazen dle literárních žánrů (přehled - viz náhledové obrázky) VYUŽITÍ: - k výuce i zopakování žánrů a útvarů z okruhu poezie - příprava k přijímací/maturitní zkoušce i podklady k výuce/opakování formou křížovek, osmisměrek  - rozšiřování slovní zásoby, orientace v textu a porozumění textu, aplikace odborného textu na umělecký, posuzování pravdivosti výroků  LITERÁRNÍ ŽÁNRY A ÚTVARY: akrostich, autorská píseň, balada (parodie), balada sociální, tradiční, villonská, duchovní a světská píseň, epigram, epitaf, epos, hádanky, haiku, hymnus, kaligram, kancionál, koleda, kramářská píseň, kuplet, libreto, lidová píseň, limerik, modlitba, óda, poema, poezie (Beat Generation), protestsong, romance, ruské byliny, sonet, ukolébavka, žalozpěvy  LITERÁRNÍ TEORIE A TERMINOLOGIE: eufemismus, druhy rýmů, rýmové schéma, refrén, repetice, verš, sloka, alegorie, symbol, anafora, epifora, přirovnání, aliterace, protagonista, asonance, personifikace, epiteton, pointa, hyperbola, analogie, ironie, epanastrofa, motiv, téma, apoziopeze, synekdocha, perifráze, parodie, kontrast, epizeuxis, řečnická otázka, litotes, gradace, polysyndeton, analogie, onomatopoie, oxymóron, intermezzo
UUCZ-11594
Český jazyk>Český jazyk - čtení>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Čtenářská gramotnost 2. stupeň
65.00