POEZIE - pracovní listy s řešením

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
38
Velikost: 27.9 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
5. 3. 2023
Cena:
65 Kč vč. DPH
Sdílet:

- 38 pracovních listů + jejich kopie s vyplněným řešením
-
lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit i jako stránku / dvojstránku zaměřenou na dané téma/žánr
- materiál je seřazen dle literárních žánrů (přehled - viz náhledové obrázky)


VYUŽITÍ:
- k výuce i zopakování žánrů a útvarů z okruhu poezie
- příprava k přijímací/maturitní zkoušce i podklady k výuce/opakování formou křížovek, osmisměrek 
- rozšiřování slovní zásoby, orientace v textu a porozumění textu, aplikace odborného textu na umělecký, posuzování pravdivosti výroků 

LITERÁRNÍ ŽÁNRY A ÚTVARY:
akrostich, autorská píseň, balada (parodie), balada sociální, tradiční, villonská, duchovní a světská píseň, epigram, epitaf, epos, hádanky, haiku, hymnus, kaligram, kancionál, koleda, kramářská píseň, kuplet, libreto, lidová píseň, limerik, modlitba, óda, poema, poezie (Beat Generation), protestsong, romance, ruské byliny, sonet, ukolébavka, žalozpěvy 

LITERÁRNÍ TEORIE A TERMINOLOGIE:
eufemismus, druhy rýmů, rýmové schéma, refrén, repetice, verš, sloka, alegorie, symbol, anafora, epifora, přirovnání, aliterace, protagonista, asonance, personifikace, epiteton, pointa, hyperbola, analogie, ironie, epanastrofa, motiv, téma, apoziopeze, synekdocha, perifráze, parodie, kontrast, epizeuxis, řečnická otázka, litotes, gradace, polysyndeton, analogie, onomatopoie, oxymóron, intermezzo

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

203137
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Pracovní listy a aktivity k četbě i rozboru díla Máj. OBSAH (detaily v náhledových obrázcích): 1. Životopis K. H. Máchy
60.00 Kč
16591
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
TVOŘENÍ SLOV: 1. odvozování (slovní druhy, rozbor odvozenin - předpony, kořen, přípony, slovotvorný základ atd.) 2
40.00 Kč
184287
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Soubor pracovních listů a aktivit k výuce i procvičení pravopisu mně/mně u podstatných jmen ( pomněnky ), přídavných
45.00 Kč
30172
Český jazyk
8., 9., SŠ
Didaktické hry
DIDAKTICKÁ HRA určená k opakování okruhu GRAF SOUVĚTÍ Kartičky určené k oboustrannému tisku a zalaminování : - 30
25.00 Kč
POEZIE - pracovní listy s řešením POEZIE - pracovní listy s řešením
- 38 pracovních listů + jejich kopie s vyplněným řešením - lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit i jako stránku / dvojstránku zaměřenou na dané téma/žánr - materiál je seřazen dle literárních žánrů (přehled - viz náhledové obrázky) VYUŽITÍ: - k výuce i zopakování žánrů a útvarů z okruhu poezie - příprava k přijímací/maturitní zkoušce i podklady k výuce/opakování formou křížovek, osmisměrek  - rozšiřování slovní zásoby, orientace v textu a porozumění textu, aplikace odborného textu na umělecký, posuzování pravdivosti výroků  LITERÁRNÍ ŽÁNRY A ÚTVARY: akrostich, autorská píseň, balada (parodie), balada sociální, tradiční, villonská, duchovní a světská píseň, epigram, epitaf, epos, hádanky, haiku, hymnus, kaligram, kancionál, koleda, kramářská píseň, kuplet, libreto, lidová píseň, limerik, modlitba, óda, poema, poezie (Beat Generation), protestsong, romance, ruské byliny, sonet, ukolébavka, žalozpěvy  LITERÁRNÍ TEORIE A TERMINOLOGIE: eufemismus, druhy rýmů, rýmové schéma, refrén, repetice, verš, sloka, alegorie, symbol, anafora, epifora, přirovnání, aliterace, protagonista, asonance, personifikace, epiteton, pointa, hyperbola, analogie, ironie, epanastrofa, motiv, téma, apoziopeze, synekdocha, perifráze, parodie, kontrast, epizeuxis, řečnická otázka, litotes, gradace, polysyndeton, analogie, onomatopoie, oxymóron, intermezzo
UUCZ-11594
Český jazyk>Český jazyk - čtení>Český jazyk - literatura>Pracovní listy>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Čtenářská gramotnost 2. stupeň
65.00