Materiály od uživatele Pavlína Němcová

Během individuálního doučování fyziky a hudební výchovy jsem zjistila, že žákům mnohem více pomáhají názorné pomůcky, ve srovnání s tradičně vysvětlenou látkou z učebnice. A tak jsem se pustila do výroby pomůcek, které by u žáků aktivovaly zájem o poznání, mnohé pomůcky jsou totiž formou "Škola hrou" :-)

369427
Hudební výchova
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Já mám, kdo má
Popis: Instrumentalisté – pomůcka/hra (Já mám, kdo má,,?) Obsah: 36 kartiček s obrázky a řešením ze zadní strany Cíl
30.00 Kč
367841
Anglický jazyk
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Já mám, kdo má
Popis: Hudební nástroje – pomůcka/hra I have, who has...? (EN verze "Já mám, kdo má...?") Obsah: 36 kartiček s obrázky a
25.00 Kč
360848
Hudební výchova
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Popis: pomůcka (hledání dvojic) pro vysvětlení kvartsextakordů (dur i moll) jinou formou než na notové osnově Obsah: 24
30.00 Kč
345301
Hudební výchova
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Pomůcka pro orientaci v základním sborovém čtyřhlase, vhodná jako doplnění výuky o sborových hlasech. Obsahuje: 4
30.00 Kč
334842
Hudební výchova
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Popis: pomůcka (hledání dvojic) pro vysvětlení sextakordů (dur i moll) jinou formou než na notové osnově Obsah: 24
30.00 Kč
334827
Hudební výchova
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Popis: pomůcka (hledání dvojic) pro vysvětlení kvintakordů (dur i moll) jinou formou než na notové osnově Obsah: 24
30.00 Kč
293711
Český jazyk - gramatika
5., 6.
Kolíčkování
Sada 30 kartiček s řešením pro procvičování záporných zájmen doplňováním do vět. Obsahuje samostatnou kartu (A5) se
30.00 Kč
278299
Český jazyk - gramatika
5., 6., 7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Kolíčkování
Sada 42 kartiček s řešením pro procvičování neurčitých zájmen doplňováním do vět. Obsahuje samostatnou kartu (A5) se
30.00 Kč
276915
Český jazyk - gramatika
5., 6., 7.
Kolíčkování
Sada 40 kartiček s řešením pro procvičování tázacích zájmen doplňováním do vět. Obsahuje samostatnou kartu (A5) se
35.00 Kč
273904
Český jazyk - gramatika
5., 6., 7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Kolíčkování
Sada 48 kartiček s řešením pro procvičování ukazovacích zájmen doplňováním do vět. Tato aktivita pomáhá procvičit
35.00 Kč
273191
Český jazyk - gramatika
5., 6., 7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Kolíčkování
Sada 36 kartiček s řešením pro procvičování přivlastňovacích zájmen doplňováním do vět. Obsahuje samostatnou kartu (A5)
25.00 Kč
269020
Český jazyk - gramatika
5., 6., 7., ZŠ – 2. STUPEŇ
Kolíčkování
Sada 40 kartiček s řešením pro procvičování zvratných zájmen doplňováním do vět. Vhodné pro gramatiku českého jazyka
30.00 Kč